Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Košice-okolie
Hroncova 13,
040 01 Košice

Prednosta
JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková
telefón: 055 / 6004300
e-mail: prednosta.ks@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad Košice-okolie - podateľňa 8,00 hod. - 12,00 hod.

Úradná tabuľa

Oznámenie mulčovania krovinatých porastov popri cestách / Životné prostredie
5. 1. 2021 | OSZP-mulcovanie210105 (371,7 kB) pdf
Žiadosť NOVÁ POLHORA IVEST s.r.o. / Životné prostredie
21. 12. 2020 | ziadost_o_vydanie_kolaudacneho_povolenia_ Nova-Polhora_ SO-04-Studna-s-cerpacou-stanicou-201221 (340,4 kB) pdf
Oznámenie OU-KS-PLO-2020/016310-02 oznámenia o začatí správneho konania vo veci zmeny druhu pozemku v katastrálnom území Ďurďošík / Pozemky a lesy
15. 12. 2020 | 2020_016310_Oznamenie o zacati spravneho konania o zmene druhu pozemku (476,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zasypávanie štrkoviska v DP Čaňa / Životné prostredie
10. 12. 2020 | PLCS_DP_Cana_ziadost_o_povolenie_na _zasypavanie_strkoviska_v DP_ Cana-201210 (945,9 kB) pdf
Súhlas k záberu časti lesného biotopu národného významu stavbou / Životné prostredie
1. 12. 2020 | Suhlas k zaberu casti lesneho biotopu stavbou (221,9 kB) pdf
Oznámenie výrubu drevín-most M4959 cez Hornád v osade Sopotnica / Životné prostredie
30. 11. 2020 | odstranenie-drevin-Sopotica-201130 (333,1 kB) pdf
POPD Čaňa – povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd, zverejnenie rozhodnutia podľa § 38 zákona EIA / Životné prostredie
25. 11. 2020 | POPD_Cana_povolenie_na_odkrytie_hladiny_podzemnych_vod_zverejnenie rozhodnutia_25_11_2020 (789,4 kB) pdf
Vydávanie výstupu z informačného systému OR SR / Živnostenské podnikanie
12. 11. 2020 | Vydavanie-vystupu-z-informacneho-systemu-OR-SR-201112 (138,5 kB) pdf
Prvozápis PO do OR SR / Živnostenské podnikanie
12. 11. 2020 | Prvozapis-pravnickej-osoby-do-Obchodneho-registra-SR (137,3 kB) pdf
Register účtovných závierok / Živnostenské podnikanie
12. 11. 2020 | Register-uctovnych-zavierok-201112 (133,7 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Blažice – verejná vyhláška / Pozemky a lesy
9. 11. 2020 | Schvalenie_RPS_JPU_Blazice_verejna_vyhlaska (556,1 kB) pdf
Oznámenie o výrube drevín – SVP / Životné prostredie
5. 11. 2020 | Oznamenie-o-vyrube-drevin-SVP-201105 (748,3 kB) pdf
Oznámenie výrubu drevín na úseku trate Košice – Margecany / Životné prostredie
3. 11. 2020 | Vyrub-drevin-Margecany-201103 (516,5 kB) pdf
Oznámenie o výrube drevín v OP ŽSR / Životné prostredie
30. 10. 2020 | ZSR-orezavanie a vyrub drevin podla osobitych predpisov (361,5 kB) pdf
POPD DP Čaňa – žiadosť o povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd, zverejnenie podľa § 38 zákona EIA / Životné prostredie
21. 10. 2020 | POPD_DP_Cana_ziadost_o _povolenie_na _odkrytie_podzemnych_vod_zverejnenie_podla_paragrafu_38_zakona_EIA_21_10_2020 (667,4 kB) pdf
JPU Moldava nad Bodvou, lokalita priemyselný park – register pôvodného stavu / Pozemky a lesy
15. 10. 2020 | pisomna_cast_RPS_tlac (24,1 MB) pdf
15. 10. 2020 | graficka_cast_mapa RPS (156,1 kB) pdf
15. 10. 2020 | JPU_Moldava_zverejnenie_RPS (212,6 kB) pdf
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Čakanovce - verejná vyhláška / Pozemky a lesy
13. 10. 2020 | Rozhodnutie o nariadeni pozemkovych uprav v k-u Cakanovce_verejna_ vyhlaska2 (529,8 kB) pdf
Oznámenie výrubu drevín v OP VN Ružín / Životné prostredie
13. 10. 2020 | 08102020_OSoZP_160458 (147,3 kB) pdf
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Ďurkov / Pozemky a lesy
13. 10. 2020 | Rozhodnutie_o_nariadeni_PU_Durkov (708,1 kB) pdf
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Moldava nad Bodvou / Pozemky a lesy / Pozemky a lesy
12. 10. 2020 | Rozhodnutie_nariadenie_PU_Moldava nad Bodvou (608,2 kB) pdf
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v kat. území Ploské / Pozemky a lesy
9. 10. 2020 | Priloha_c_1_k_rozh_PU_Ploske (287,7 kB) pdf
9. 10. 2020 | Rozhodnutie_nariadenie_PU_Ploske (416,8 kB) pdf
9. 10. 2020 | Priloha_c_2_k_rozh_PU_Ploske (9,8 kB) pdf
Oznámenie výrubu drevín v OP el. vedenia VN / Životné prostredie
2. 10. 2020 | 01102020_OSoZP_153316 (296,9 kB) pdf
Rozhodnutie_v_kat._uzemi_Nizny_olcvar_verejna_vyhlaska / Pozemky a lesy
1. 10. 2020 | Rozhodnutie_v_kat._uzemi_Nizny_olcvar_verejna_vyhlaska (358,5 kB) pdf
Magna PT rozšírenie LSC, 2. etapa – vodné stavby, zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona / Životné prostredie
30. 9. 2020 | Magna_ PT_rozsirenie LSC_2_etapa_zverejnenie_stavebneho_povolenia_paragraf_69ods_3_stavebneho_zakona_29_09_2020 (235,8 kB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Včeláre - verejná vyhláška / Pozemky a lesy
29. 9. 2020 | 0036843_2020 (170,9 kB) pdf
Povolenie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Včeláre - verejná vyhláška / Pozemky a lesy
29. 9. 2020 | POVOLENIEjpuvc0027576_2020 (424,0 kB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav Blažice / Pozemky a lesy
29. 9. 2020 | RPS_JPU_BLAZICE (653,4 kB) pdf
Schválenie projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade ZO SZZ 33-53 Rozkvet Kysak – verejná vyhláška / Pozemky a lesy
29. 9. 2020 | ZO-Kysak-Rozhodnutie-o-schaleni-PPU-Rovnopis (187,1 kB) pdf
Zverejnenie v zmysle § 24e ods. 2 zák. č. 504/2003 Z. z. konaní začatých na základe podaných návrhov podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájom. vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa / Pozemky a lesy
29. 9. 2020 | zverejnenie_podani_par-12c (461,9 kB) pdf
Magna PT rozšírenie LSC, 2. Etapa – vodné stavby, zverejnenie žiadosti podľa § 58a stavebného zákona / Životné prostredie
29. 9. 2020 | Magna_PT_rozsirenie_LSC_2_etapa_vodne_stavby_ zverejnenie_ziadosti_podla_par_58a_stavebneho_zakona_24_08_2020 (724,6 kB) pdf
Oznámenie výrubu drevín v OP VN / Životné prostredie
29. 9. 2020 | 17082020_OSoZP_130640 (185,4 kB) pdf
Oznámenie o plánovanom výrube a ošetrení brehového porastu – Slovenský vodohospodársky podnik / Životné prostredie
29. 9. 2020 | Oznamenie o vyrube SVP (502,9 kB) pdf