Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce

Prednosta
Mgr. Jana Margová
telefón: 056/ 6280 701
fax: 056/ 6280 702
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Oznamujeme občanom, že okresný úrad zriaďuje v období od 19.1.2021 do 22.1.2021 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. infolinky pre občanov pre otázky súvisiace so skríningovým testovaním: 056/6820719, 056/6820716.

Úradná tabuľa

VAREJNÉ VYHLÁŠKY A ROZHODNUTIA / Pozemky a lesy
12. 1. 2021 | Zverejnenie rozhodnutia Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce o poverení na ochranu a starostlivosť o zver v poľovnom revíri Ondava Moravany (182,0 kB) pdf
18. 12. 2020 | Verejná vyhláška – Začatie konania vo veci poverenia v poľovnom revíri Ondava Moravany (152,0 kB) pdf
OZNÁMENIA O NEVYHNUTNOM VÝRUBE PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV / Životné prostredie
12. 1. 2021 | SVP š.p.,- Oznámenie o výrube stromov a krov v zmysle zákona 543/2002 Z.z (217,4 kB) pdf
VEREJNÉ VYHLÁŠKY A OZNÁMENIA / Kataster
31. 12. 2020 | Verejná vyhláška V- 2842-2020 (989,0 kB) pdf
31. 12. 2020 | Verejná vyhláška V- 3941-2020 (840,2 kB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-1904-2020 (1,9 MB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-2534-2020 (1,9 MB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-2842-2020 (985,3 kB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-2493-2020 (1,6 MB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-2494-2020 (1,8 MB) pdf
2. 12. 2020 | Rozhodnutia o povolení vkladu,rozhodnutia o prerušení konania, verejné vyhlášky - V-2724-2020 (807,8 kB) pdf
27. 11. 2020 | Rozhodnutie Katastrálneho odboru OÚ Michalovce o prerušení V-3635-2020 (377,4 kB) pdf
27. 11. 2020 | VV Katastrálneho odboru OÚ Michalovce (Oznámenie o doručovaní písomností) (316,9 kB) pdf
3. 11. 2020 | Rozhodnutie o povolení vkladu V-481/2020 (134,8 kB) pdf
POZEMKOVÉ ÚPRAVY / Pozemky a lesy
26. 10. 2020 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Michalovce (Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Stretava) (78,5 kB) pdf
26. 10. 2020 | Mapa registra pôvodného stavu JPÚ Stretava (113,0 kB) zip
VEREJNÉ VYHLÁŠKY / Životné prostredie
7. 10. 2020 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce („Kanalizácia Klokočov Paľkov - III. etapa") (405,6 kB) pdf
25. 9. 2020 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA („Michalovce- rekonštrukcia výtlaku z KOSTS na ČOV“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územ. plánovaní a stav. poriadku (stavebný zákon) - zver. 21.9.2020 (53,3 kB) pdf
25. 9. 2020 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Michalovce („Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“ – oznámenie o začatí konania a upustení od ústneho konania) - zverejnené 21.9.2020 (61,9 kB) pdf
25. 9. 2020 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA („Chemko Strážske – prívod vody I. etapa“ – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - zverejnené 21.9.2020 (205,1 kB) pdf
NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU / Životné prostredie
28. 9. 2020 | Náplň činnosti odboru (108,2 kB) pdf
OCHRANÁRIK 2020/2021 / Krízové riadenie
27. 9. 2020 | Propozície pre školský rok 2020/2021 - schválenie (102,8 kB) pdf
27. 9. 2020 | Štatút okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ pre školský rok 2020/2021 (183,8 kB) pdf
27. 9. 2020 | Štatút okresného kola 2020/2021 schválenie (156,3 kB) pdf
27. 9. 2020 | Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ pre školský rok 2020/2021 (241,9 kB) pdf
KATASTRÁLNE ÚZEMIA / Kataster
25. 9. 2020 | Katastrálne územia Michalovce (30,7 kB) pdf
25. 9. 2020 | Katastrálne územia Veľké Kapušany (25,9 kB) pdf