Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Do klientskych centier len s rúškami !

Mgr. Richard Malý

prednosta okresného úradu
Telefón 052/4321623, 052/4323931 klapka 107

 Organizačný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku

Odbor všeobecnej vnútornej správy,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku
 
Odbor živnostenského podnikania,
Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100420 , 052/4323931 cez spojovateľku

Odbor krízového riadenia,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4322363, 052/4323931 cez spojovateľku

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4285661, 052/4323931 cez spojovateľku

Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4282582, 052/4323931 cez spojovateľku

Pozemkový a lesný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100451 052/4323931 cez spojovateľku
 
Katastrálny odbor,

Nám. gen. Štefánika 6/531, Stará Ľubovňa

Telefón 052/2818803

 

Úradné hodiny
Pondelok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Utorok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Streda od 8:00 hod. do 17.00 hod
Štvrtok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Piatok od 8:00 hod. do 14.00 hod