Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2019, Streda
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Plánované prerušenie dodávky elektriny v budove Okresného úradu Stará Ľubovňa na Námestí gen. Štefánika 1 dňa 9. apríla 2019 od 07:40 h do 15:00 h (utorok).
V dôsledku odstávky dodávky elektrickej energie bude dňa 9. apríla 2019 činnosť okresného úradu a klientskeho centra obmedzená. Bližšie informácie podá informátor.

Ďakujeme za pochopenie

Informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019 TU (PDF, 62 kB) (PDF, 62 kB)

Prednosta:  Ing. Peter Sokol

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4321623
Fax 052/4324801

 Organizačný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor všeobecnej vnútornej správy,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4322922

Odbor živnostenského podnikania,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100420 , 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor krízového riadenia,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4322363, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4285661, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4282582, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4282581

Pozemkový a lesný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100451 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801
 
Katastrálny odbor,

Nám. gen. Štefánika 6/531, Stará Ľubovňa

Telefón 052/2818803

 

Úradné hodiny
Pondelok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Utorok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Streda od 8:00 hod. do 17.00 hod
Štvrtok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Piatok od 8:00 hod. do 14.00 hod