Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať

 •      na adrese:            Okresný úrad Medzilaborce, Mierová 4, 068 01  Medzilaborce
 •      telefonicky:           057 / 7580624
 •      e-mailom:             TA.13G4@R4.FF@

Centrálnu evidenciu žiadostí vedie organizačný odbor.

Čas

 • nepretržite - písomne a elektronickou poštou
 • v pracovných dňoch v čase úradných hodín - ústne, telefonicky

Spôsob

Informácie sa poskytujú v žiadateľom požadovanej forme  na základe žiadosti - Žiadosť na vyplnenie (RTF, 49 kB)

Informácie možno žiadať

 • písomne
 • na dátovom médiu
 • ústne
 • poštou
 • telefonicky
 • elektronickou poštou.

-------

Місце

Жадость о здобытя інформації мож подати

 • на адресї:           Окресный уряд Меджілабірці, Мірова 4, 068 01 Меджілабірці
 • телефонічно:    057 / 7580624
 • і-мейлом:          TA.13G4@R4.FF@

 

Централну евіденцію жадостей веде орґанізачный одбор.

Час

 • неперерывно – писомно і електронічнов поштов
 • в робочіх днях в часї урядных годин – устно, телефонічно

Способ

Інформації мож здобыти в жадателём пожадованій формі на основі жадости: Жадость на выповнїня-Жадость на выдрукованя (RTF, 49 kB)

Інформації мож жадати

 • писомно
 • на датовім медію
 • устно
 • поштов
 • телефонічно
 • електронічнов поштов