Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Oznamy

 

        Odbor živnostenského podnikania  si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona.

Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

 

  • Úhrada správnych poplatkov  (PDF, 358 kB)
  • Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra (správny poplatok 4.- EUR).
  • Register účtovných závierok - s účinnosťou od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohu jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva, v postavení osvedčujúcej osoby, kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z    Registra účtovných závierok.
    Účtovná jednotka (napr. podnikateľ) môže o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, ktoré sa jej týkajú požiadať osobne na odbore živnostenského podnikania Okresného úradu Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
    Kópia dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra účtovných závierok je rovnocenná, vrátane všetkých právnych účinkov, s dokumentom, alebo časťou dokumentu, uloženým v Registri účtovných závierok.
    Služba je spoplatnená správnym poplatkom 0,33 eura za stranu vydaného dokumentu, najmenej však 1,50 eura.

 

Možnosť  využívania elektronických služieb so zaručeným elektronickým podpisom /ZEP/ http://www.slovensko.sk 

Informácia o podnikaní v oblasti vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a športu sa nachádzajú na stránke: https://www.minedu.sk/sport/