Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Pozemkové úpravy  |  Register pozemkových spoločenstiev

 

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušného linku pre katastrálne územia okresu Veľký Krtíš.

Informácia o začatých konaniach v okrese Veľký Krtíš (PDF, 123 kB)podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnená v súlade s čl. 16 Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 3919/2019-430