Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Správne konania  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Skládka odpadov Ľubica na odpad, ktorý nie je nebezpečný - rozšírenie skládky, IV. etapa (PDF, 306 kB)

Odstúpenie konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 - obec Ľubica (RTF, 124 kB)

Odstúpenie konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 - obec Ľubica (RTF, 91 kB)

Oznámenie o začatí konania 1 (PDF, 749 kB)

Oznámenie o začatí konania 2 (PDF, 364 kB)

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania OÚ-KK-OSZP-2023/009913-2/TP (PDF, 336 kB)

Červený Kláštor, žiadosť o stanovisko k plánovanej údržbe - omladenie brehového porastu Dunajca (PDF, 772 kB)

Výrub drevín - katastrálne územie Stará Lesná - DOMESK (PDF, 46 kB)

Výrub drevín - katastrálne územie Stará Lesná - MIVEKO (PDF, 317 kB)

Výrub drevín - katastrálne územie Stará Lesná - MIVES (PDF, 338 kB)

Výrub drevín - katastrálne územie Stará Lesná - Serhii Mazanka (DOC, 118 kB)

Výrub drevín - katastrálne územie Červený Kláštor (PDF, 165 kB)

Oznámenie o výkone údržby - VSD (PDF, 152 kB)

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - Cerman (PDF, 244 kB)

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - Gancarčík (PDF, 150 kB)

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - Kalafut (PDF, 150 kB)

Výrub drevín v k.ú. Spišské Hanušovce (PDF, 151 kB)

Oznámenie o výkone údržby - ŽTS TO Spišská Nová Ves (PDF, 153 kB)

Žiadosť o súhlas na výrub krovín a plevelných drevín (PDF, 318 kB)

Výrub drevín - Ján Kiska, k.ú. Jezersko (PDF, 151 kB)

Výrub drevín - Ing. Martin Kiska, k.ú. Jezersko (PDF, 151 kB)

Výrub drevín - GolfChalet, k.ú. Veľká Lomnica (PDF, 152 kB)

Výrub drevín - Golf International, k.ú. Veľká Lomnica (PDF, 152 kB)

Výrub drevín - CASSIM REAL, k.ú. Stará Lesná (PDF, 152 kB)

Výrub stromov CASSIM REAL - Stará Lesná (PDF, 152 kB)

Výrub stromov Ing. Jozef Maslo - Stará Lesná (PDF, 150 kB)

Výrub stromov GolfChalet - Veľká Lomnica (PDF, 152 kB)

VSD - oznámenie výrubu (PDF, 153 kB)

Vyjadrenie k PD: "Operačný plán zimnej služby ciest v správe SSC, IVSC Košice v Prešovskom a Košickom samosprávnok kraji v zimnom období 2021/2022" (PDF, 142 kB)

Súhlas na výrub drevín - Vojňany - Sabína Jadamiecová (PDF, 245 kB)

Súhlas na výrub drevín - Jezersko - Viliam Krafčík (PDF, 152 kB)

Súhlas na výrub drevín - Stará Lesná - Ing. Dušan Korytko (PDF, 151 kB)

Súhlas na výrub drevín - Stará Lesná - Stanislav Kuna (PDF, 151 kB)

Súhlas na výrub drevín - Spišské Hanušovce - Martin Džurňák (PDF, 152 kB)

Výrub drevín na rieke Poprad (PDF, 166 kB)Výrub drevín -

Upozornenie na výskyt chráneného živočícha európskeho významu - orla krikľavého (PDF, 595 kB)

TANAP - 779 - 001 - 2021 - orol kriklavý (PDF, 130 kB)

Príloha - orol kriklavý (PDF, 254 kB)

Rozhodnutie OÚ-KK-OO-2021/002127 - Tetrov Hlucháň (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-KK-OSZP/2017-006101-12 - Projekt protipovodňovej ochrana v povodí toku Ľubice (PDF, 222 kB)

Rozhodnutie OU-KK-OSZP/2017-006851-13 - Odstránenie havarijneho stavu na potoku Ľubička v Ľubici (PDF, 191 kB)

Žiadosť o vydanie vodohospodárskeho povolenia na uskutočnenie vodnej stvby - Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec (PDF, 169 kB)

Upozornenie na výskyt chránenej rastliny a chráneného živočícha - lokalita Slavkovský jarok a Huncovský lesík (PDF, 1 MB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v ochrannom pásme II. stupňa TANAP-u (PDF, 529 kB)