Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2023, pondelok
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Správne konania

Zmena navrhovanej činnosti "Zariadenie na zhodnocovanie odpadov TATRAFAN, s.r.o." - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

Zmena v prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov "Zberný dvor - Brantner Poprad, s.r.o. - ul. L.Svobodu, Poprad" - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

Zmena navrhovanej činnosti "Obytný komplex - Rastislavova"

Zámer "Spracovňa rýb Poprad"

Zmena navrhovanej činnosti "Hossa family s.r.o., Poprad - zavedenie inovatívnej technológie"

Zmena navrhovanej činnosti "Obchodné centrum Poprad - Juh"

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad

Plán likvidácie lomu Bor /Spišská Teplica/

Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Vitality Rezort - Štôla

Zmena navrhovanej činnosti "STD nádrže na vodu"

Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica

Obnovenie lyžiarských kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou

Oznámenie o zmene činnosti "STD nádrže na vodu"

 

RÚSES POPRAD - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad 

TEXTOVÁ ČASŤ

Analytická časť (PDF, 14 MB)

Syntézová a návrhová časť (PDF, 1 MB)

Tabuľkové prílohy (PDF, 472 kB)

MAPY

Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 30 MB)

Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 29 MB)

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 17 MB)