Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Správne konania

Zmena navrhovanej činnosti "STD nádrže na vodu"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/std-nadrze-na-vodu-nove-konanie 

Zámer "Obytný komplex - Rastislavova"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-komplex-rastislavova

Zámer: "Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-chovu-ryb-v-lokalite-poprad-velka

  

Návrh na vyhlásenie chránených stromov "Spišskoštiavnické lipy" (PDF, 1 MB)

Návrh na zrušenie ochrany chránených stromov "Bresty v obci Spišský Štiavnik" (PDF, 1 MB)

 

Zámer: "IBV Veľký Slavkov"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-velky-slavkov

ZÁMER: Viacpodlažné parkovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/viacpodlazne-parkovisko

Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tatranska-lomnica-prieskumny-vrt-pre-geotermalne-vody

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-v-k-u-tatranska-lomnica 

Obnovenie lyžiarských kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnovenie-lyziarskych-kapacit-tatranska-lomnica-jamy-turisticka-ubytov

Oznámenie o zmene činnosti "STD nádrže na vodu"

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/std-nadrze-na-vodu

 

RÚSES POPRAD - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad

Informácia pre verejnosť - Zber a výkup druhotných surovín, prevádzka Poprad - SCRAPNET SLOVAKIA s.r.o. (PDF, 183 kB)

Verejná vyhláška (PDF, 168 kB)                  

Textová časť

Analytická časť (PDF, 14 MB)

Syntézová a návrhová časť (PDF, 1 MB)

Tabuľkové prílohy (PDF, 472 kB)

MAPY

Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 29 MB)

Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 30 MB)

Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 29 MB)

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 17 MB)