Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Správne konania  |  Dokumenty na stiahnutie

Zberný dvor Levoča – rozšírenie zoznamu odpadov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti "Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov" (PDF, 156 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 221 kB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-levoca-rozsirenie-zoznamu-odpadov

 

Zverejnenie informácií Ferianc (PDF, 212 kB)

 

Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Informácia pre verejnosť (DOCX, 15 kB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-mesta-spisske-podhradie

 

Zámer navrhovanej činnosti IBV "PLANTÁŽE" LEVOČA

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti IBV "PLANTÁŽE" LEVOČA (PDF, 258 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 164 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-plantaze-levoca

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie 

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-mesta-spisske-podhradie

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-levoca-zmeny-doplnky-c-2016-2-v-lokalite-kezmarska-c

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov a ich držba - CITES

Informácia k zmenám povinností pre držiteľov žakov Psittacus erithacus a genókov druhu Lygodactylus williamsi

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky - "Pri zimnom štadióne"

Informácia pre verejnosť (PDF, 176 kB)

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-levoca-zmeny-doplnky-pri-zimnom-stadione

Zámer navrhovanej činnosti "IBV Doľany"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 13.10.2016 (PDF, 244 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 149 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-dolany

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016

Informácia pre verejnosť (PDF, 176 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-levoca-zmeny-doplnky-2016

Zámer navrhovanej činnosti „Farma pre chov rýb“

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 07.09.2016 (PDF, 363 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 148 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/farma-pre-chov-ryb

Oznámenie o strategickom dokumente „Kráľovské územie LEVa – miesto pre všetkých“

Informácia pre verejnosť (PDF, 175 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kralovske-uzemie-leva-miesto-pre-vsetkych

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnok č. 3“

Informácia pre verejnosť (PDF, 177 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-spissky-stvrtok-zmeny-doplnok-c-3

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 28.07.2016 (PDF, 361 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Územný plán zóny Levočská Dolina zmena v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 21.07.1016 (PDF, 355 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 149 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-levocska-dolina-zmena-v-lokalite-pri-peklianskom-poto

Spišský Hrhov - rybochovná nádrž

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 27.06.2016 (PDF, 377 kB)

Infromácia pre verejnosť (PDF, 148 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spissky-hrhov-rybochovna-nadrz

IBV NEMEŠANY "DO ROKYCA"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 15.06.2016 (PDF, 439 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 151 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-nemesany-do-rokyca-

 Čerpacia stanica pohonných hmôt SHELL, Diaľnica D1 - ľavostranné diaľničné odpočívadlo Levoča 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 20.01.2016 (PDF, 344 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 152 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cerpacia-stanica-pohonnych-hmot-shell-dialnica-d1-lavostranne-dialnicn-1

 Program rozvoja mesta Spišské Podhradie na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2024

Informácia pre verejnosť (PDF, 177 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-mesta-spisske-podhradie-na-roky-2016-2022-s-vyhladom-d  

 Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Spišský Štvrtok" 

Informácia pre verejnosť (PDF, 175 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-spissky-stvrtok

 Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022  

Informácia pre verejnosť (PDF, 175 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-dlhe-straze-na-roky-2015-2022

 Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský hrad - Podbranisko"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 13.11.2015 (PDF, 373 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 176 kB) 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spolocny-program-rozvoja-obci-mikroregionu-spissky-hrad-podbranisko 

 Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania právoplatné odo dňa 27.11.2015 (PDF, 232 kB)

Rozhodnutie zisťovacieho konania zverejnené dňa 28.10.2015 (PDF, 340 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 151 kB)

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-ibv-v-obci-spissky-stvrtok-lokality-iliasovska-cesta-ovsisk

 Protipovodňová ochrana v Spišskom Podhradí

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania právoplatné odo dňa 11.11.2015 (PDF, 237 kB)

Rozhodnutie zisťovacieho konania zverejnené dňa 12.10.2015 (PDF, 374 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 147 kB)

Protipovodňová ochrana v Spišskom Podhradí - zámer (PDF, 5 MB) 

 

RÚSES LEVOČA

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levoča (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levoča (PDF, 2 MB)

 

MAPY

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 7 MB) 

Pozitívne prvky a javy (PDF, 8 MB)

Negatívne prvky a javy (PDF, 7 MB)

Návrh RÚSES (PDF, 7 MB)