Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Schválený dokument RÚSES Zvolen.
Dokument na stiahnutie: RUSES_Zvolen.pdf (PDF, 5 MB)   pdf, 5 MB, zverejnené 18.5.2015

 

Informácie ohľadom postupu pri obstaraní a držbe exemplárov živočíchov druhov CITES:

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

 

------------------------------

Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - predĺženie platnosti stavebného (vodoprávneho) povolenia a zmena termínu ukončenia stavby

Hronská Breznica - kanalizácia II. etapa, predĺženie platnosti

Dokument:  0050719_2020_HronskaBrez_kanal_II_etapa_platnost_termin.pdf (PDF, 329 kB)

Zverejné:  22.12.2020

------------------------------

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania

Zvolen – Hrčkov Jarok II. – Bariny, Verejný vodovod“

Dokument:  0050714_2020_StVS_ZV_HrckovJarok_II_vodov.pdf (PDF, 182 kB)

Dokument:  HrckovJarok_II_vodovod_situacia.pdf (PDF, 846 kB)

Zverejné: 22.12.2020

------------------------------