Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Oznamy

Organizačná štruktúra

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou sa člení na:

a)  organizačný odbor,

b)  odbor všeobecnej vnútornej správy,

c)  odbor živnostenského podnikania,

d)  odbor krízového riadenia,

e)  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,

f)  odbor starostlivosti o životné prostredie,

g)  pozemkový a lesný odbor,

h)  katastrálny odbor, ktorý sa člení na

      1.  oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
      2.  oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam