Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Plán rozvoja NRO

 Aktuálne

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce z 23apríla 2023 v znení dodatku č. 1 z 29.apríla 2024 (PDF, 2 MB)

Zápisnica per rollam z 22.5.2024 (PDF, 268 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru 15.4.2024 (PDF, 1 MB)

Zoznam členov výboru NRO (PDF, 392 kB)

Žiadosť o regionálny príspevok  - VZOR (DOCX, 137 kB)

Hodnotiaci hárok Riadiaceho výboru (PDF, 3 MB)

Kontrolný list k žiadosti (PDF, 3 MB)

Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.2 (PDF, 2 MB)

1. Zákon 336/2015 časová verzia predpisu účinná od 1. 11. 2021 (PDF, 274 kB)

2. Zákon 539/2008 časová verzia predpisu účinná od 3.7.2021 (PDF, 311 kB)

3.  Štatút výboru NRO ML (PDF, 246 kB)

    - Štatút výboru v znení dodatku č. 1 (PDF, 556 kB)

    - Aktuálny štatút výboru NRO ML (PDF, 359 kB)

4.  Členovia výboru NRO ML (PDF, 34 kB)

     -Členovia výboru NRO od 12.03.2021 (PDF, 417 kB)

    - Členovia Riadiaceho výboru NRO ML (PDF, 415 kB)

    - Verejná vyhláška - výzva na predkladanie nominácií do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce na sociálno ekonomických partnerov (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška - výzva na predkladanie nominácií do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce na zástupcov miest a obcí (PDF, 1 MB)

    - Zápisnica z volieb zástupcu miest a obcí do funkcie člena RV najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce (PDF, 4 MB)

    - Zapisnica z per rollam soc.ekon. partneri (PDF, 9 MB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu ekonomických partnerov (PDF, 513 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu miest a obcí (PDF, 553 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu sociálnych partnerov (PDF, 496 kB)

    - Verejná vyhláška zvesená 16.1.2023 (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška zvesená 16.1.2023 ll (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška zvesená 20.02.2023 (JPG, 370 kB)

    - Verejná vyhláška soc. ekon. zvesená 20.02.2023 (JPG, 387 kB)

    - Zápisnica z voľby zástupcu miest a obcí (PDF, 304 kB)

    - Zápisnica z voľby soc. ekon. partnerov (PDF, 370 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb zástupcu miest a obcí (JPG, 194 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov (JPG, 202 kB)

5.  Zápisnice zo zasadnutia výboru

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 26-06-2018 (PDF, 819 kB)

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-08-2018 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-09-2018 (PDF, 983 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 28-09-2018 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-3-2019 (PDF, 820 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 24-04-2019 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 23-09-2019 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-06-2020 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-08-2020 (PDF, 888 kB)  

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  7-09-2020   (PDF, 464 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 16-09-2020  (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 30-09-2020 (PDF, 962 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 7-10-2020 (PDF, 857 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-02-2021 (PDF, 900 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-05-2021 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 23-08-2021 (PDF, 3 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 19.10.2021 (PDF, 15 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia RV NRO zo dňa 28.06.2022 (PDF, 31 MB)

     - Zápisnica z pracovného stretnutia RV NRO Medzilaborce 20-09-2022 (PDF, 4 MB)

6.   Zápisnice o hlasovaní „per rolam" k vydaniu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

      - Zápisnica z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 1 MB)

      - Zápis z hlasovania per rollam 12.4.2021 (PDF, 635 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 961 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 14.07.2021 (PDF, 6 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 04.08.2021 (PDF, 5 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 03.09.2021 (PDF, 6 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 11.10.2021 (PDF, 5 MB)

 

      Výzvy: 

7.   Výzva 01-2018 - ukončená (PDF, 294 kB)

8.   Žiadosť o poskytnutie regionalného príspevku - vzor (DOCX, 77 kB)

9.   Akčný plán NRO ML (PDF, 2 MB)

10.  Register doručených žiadosti k  výzve 01-OÚ ML-2018 (PDF, 783 kB)

11.  Dodatok č.1 k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 793 kB)

12.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

13.  Výzva 02 - 2019 - ukončená (PDF, 592 kB)

14.  Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 ( schéma de minimis ) (PDF, 760 kB)

15.  Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 725 kB)

16.  Register doručených žiadosti k výzve 02 - OÚ ML - 2019 (PDF, 466 kB)

17.  Výzva 03 - 2019 ukončená (PDF, 588 kB)

18.  Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ( schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

19.  Register doručených žiadosti k výzve 03 - OÚ ML - 2019  (PDF, 444 kB)

20.  Dodatok č.2_k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 1 MB)

21.  Výzva 04/2020 - ukončená  (PDF, 588 kB)

22.  Register doručených žiadosti k Výzve 04 - OÚ - 2020 (PDF, 419 kB)

23.  Výzva 05/2020 - ukončená (PDF, 907 kB)

     - Príloha č. 1 vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 146 kB)

24.  Register doručených žiadosti k Výzve 05 - OÚ - 2020  (PDF, 1 MB)

25.  Výzva 06/ OÚ -ML / 2020 - ukončená (PDF, 995 kB)

26.  Register doručených žiadosti k Výzve 06 - OÚ - 2020 (PDF, 985 kB)

27.  Výzva 07/ OÚ - ML / 2020 - ukončená (PDF, 1 MB)

28.  Register doručených žiadosti k Výzve 07 - OÚ - 2020 aktualizovaný   (PDF, 484 kB)

29.  Výzva 08 OU ML/2021 - ukončená (PDF, 8 MB)

30.  Register doručených žiadostí k Výzve 08 OU ML 2021 - aktualizované 04.08.2021 (PDF, 2 MB)

31. Výzva 09 OÚ ML 2021 - ukončená (PDF, 7 MB)

32. Register doručených žiadostí k Výzve 09 OÚ ML 2021 - aktualizované 05.08.2021 (PDF, 967 kB)

33. Výzva 10 OÚ ML 2021 - ukončená (PDF, 8 MB)

34. Register doručených žiadostí k Výzve 10 22 aktualizovaný 16.2.2022 (PDF, 1 MB)

35. Výzva 11 - OU ML - 2022 - ukončená (PDF, 14 MB)

36. Register doručených žiadostí k Výzve 11 OÚ ML 2022 (PDF, 806 kB)