Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Plán rozvoja NRO

 Aktuálne

Žiadosť o regionálny príspevok  - VZOR (DOCX, 137 kB)

Hodnotiaci hárok Riadiaceho výboru (PDF, 3 MB)

Kontrolný list k žiadosti (PDF, 3 MB)

Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.2 (PDF, 2 MB)

1. Zákon 336/2015 časová verzia predpisu účinná od 1. 11. 2021 (PDF, 274 kB)

2. Zákon 539/2008 časová verzia predpisu účinná od 3.7.2021 (PDF, 311 kB)

3.  Štatút výboru NRO ML (PDF, 246 kB)

    - Štatút výboru v znení dodatku č. 1 (PDF, 556 kB)

    - Aktuálny štatút výboru NRO ML (PDF, 359 kB)

4.  Členovia výboru NRO ML (PDF, 34 kB)

     -Členovia výboru NRO od 12.03.2021 (PDF, 417 kB)

    - Členovia Riadiaceho výboru NRO ML (PDF, 415 kB)

    - Verejná vyhláška - výzva na predkladanie nominácií do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce na sociálno ekonomických partnerov (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška - výzva na predkladanie nominácií do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce na zástupcov miest a obcí (PDF, 1 MB)

    - Zápisnica z volieb zástupcu miest a obcí do funkcie člena RV najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce (PDF, 4 MB)

    - Zapisnica z per rollam soc.ekon. partneri (PDF, 9 MB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu ekonomických partnerov (PDF, 513 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu miest a obcí (PDF, 553 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena RV NRO Medzilaborce zástupcu sociálnych partnerov (PDF, 496 kB)

    - Verejná vyhláška zvesená 16.1.2023 (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška zvesená 16.1.2023 ll (PDF, 1 MB)

    - Verejná vyhláška zvesená 20.02.2023 (JPG, 370 kB)

    - Verejná vyhláška soc. ekon. zvesená 20.02.2023 (JPG, 387 kB)

    - Zápisnica z voľby zástupcu miest a obcí (PDF, 304 kB)

    - Zápisnica z voľby soc. ekon. partnerov (PDF, 370 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb zástupcu miest a obcí (JPG, 194 kB)

    - Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov (JPG, 202 kB)

5.  Zápisnice zo zasadnutia výboru

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 26-06-2018 (PDF, 819 kB)

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-08-2018 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-09-2018 (PDF, 983 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 28-09-2018 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-3-2019 (PDF, 820 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 24-04-2019 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 23-09-2019 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-06-2020 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-08-2020 (PDF, 888 kB)  

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  7-09-2020   (PDF, 464 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 16-09-2020  (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 30-09-2020 (PDF, 962 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 7-10-2020 (PDF, 857 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-02-2021 (PDF, 900 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 20-05-2021 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce 23-08-2021 (PDF, 3 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 19.10.2021 (PDF, 15 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia RV NRO zo dňa 28.06.2022 (PDF, 31 MB)

     - Zápisnica z pracovného stretnutia RV NRO Medzilaborce 20-09-2022 (PDF, 4 MB)

6.   Zápisnice o hlasovaní „per rolam" k vydaniu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

      - Zápisnica z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 1 MB)

      - Zápis z hlasovania per rollam 12.4.2021 (PDF, 635 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 961 kB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 14.07.2021 (PDF, 6 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 04.08.2021 (PDF, 5 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 03.09.2021 (PDF, 6 MB)

      - Zápis z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam zo dňa 11.10.2021 (PDF, 5 MB)

 

      Výzvy: 

7.   Výzva 01-2018 - ukončená (PDF, 294 kB)

8.   Žiadosť o poskytnutie regionalného príspevku - vzor (DOCX, 77 kB)

9.   Akčný plán NRO ML (PDF, 2 MB)

10.  Register doručených žiadosti k  výzve 01-OÚ ML-2018 (PDF, 783 kB)

11.  Dodatok č.1 k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 793 kB)

12.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

13.  Výzva 02 - 2019 - ukončená (PDF, 592 kB)

14.  Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 ( schéma de minimis ) (PDF, 760 kB)

15.  Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 725 kB)

16.  Register doručených žiadosti k výzve 02 - OÚ ML - 2019 (PDF, 466 kB)

17.  Výzva 03 - 2019 ukončená (PDF, 588 kB)

18.  Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ( schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

19.  Register doručených žiadosti k výzve 03 - OÚ ML - 2019  (PDF, 444 kB)

20.  Dodatok č.2_k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 1 MB)

21.  Výzva 04/2020 - ukončená  (PDF, 588 kB)

22.  Register doručených žiadosti k Výzve 04 - OÚ - 2020 (PDF, 419 kB)

23.  Výzva 05/2020 - ukončená (PDF, 907 kB)

     - Príloha č. 1 vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 146 kB)

24.  Register doručených žiadosti k Výzve 05 - OÚ - 2020  (PDF, 1 MB)

25.  Výzva 06/ OÚ -ML / 2020 - ukončená (PDF, 995 kB)

26.  Register doručených žiadosti k Výzve 06 - OÚ - 2020 (PDF, 985 kB)

27.  Výzva 07/ OÚ - ML / 2020 - ukončená (PDF, 1 MB)

28.  Register doručených žiadosti k Výzve 07 - OÚ - 2020 aktualizovaný   (PDF, 484 kB)

29.  Výzva 08 OU ML/2021 - ukončená (PDF, 8 MB)

30.  Register doručených žiadostí k Výzve 08 OU ML 2021 - aktualizované 04.08.2021 (PDF, 2 MB)

31. Výzva 09 OÚ ML 2021 - ukončená (PDF, 7 MB)

32. Register doručených žiadostí k Výzve 09 OÚ ML 2021 - aktualizované 05.08.2021 (PDF, 967 kB)

33. Výzva 10 OÚ ML 2021 - ukončená (PDF, 8 MB)

34. Register doručených žiadostí k Výzve 10 22 aktualizovaný 16.2.2022 (PDF, 1 MB)

35. Výzva 11 - OU ML - 2022 - ukončená (PDF, 14 MB)

36. Register doručených žiadostí k Výzve 11 OÚ ML 2022 (PDF, 806 kB)