Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Plán rozvoja okresu Lučenec 2022-2026

PLÁN ROZVOJA OKRESU LUČENEC

Plán rozvoja NRO Lučenec - konsolidované znenie - platný a účinný od 15. 04. 2024 (PDF, 2 MB)

Dodatok č. 1 k PR NRO Lučenec (PDF, 607 kB)

Plán rozvoja NRO Lučenec (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení PR NRO Lučenec (PDF, 215 kB)

RIADIACI VÝBOR NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU LUČENEC

ROK 2024

Zápisnica z rokovania RV NRO Lučenec 22. 05. 2024 (PDF, 132 kB)

Zápisnica z rokovania RVNRO - 20.03.2024 (PDF, 345 kB)

PRÍLOHY K ZÁPISNICI

Priloha c.1 - prezencna listina (PDF, 344 kB)

ROK 2023

Zápisnica z rokovania RV NRO Lučenec 29. 06. 2023 (PDF, 464 kB)

PRÍLOHY K ZÁPISNICI

1. Príloha č. 1 Prezenčná listina (PDF, 299 kB)

2. Príloha č. 2 Hodnotiaca tabuľka (PDF, 525 kB)

3. Príloha č. 3 Uznesenie 02/2023 (PDF, 20 kB)

4. Príloha č. 4 Poradie žiadostí (PDF, 555 kB)


Zápisnica z rokovania RV NRO Lučenec 07. 03. 2023 (PDF, 561 kB)

PRÍLOHY K VÝZVE

1. Príloha č. 1 Prezenčná listina (PDF, 399 kB)

2. Príloha č. 2 Uznesenie č. 1 (PDF, 238 kB)

3. Príloha č. 3 Návod na podanie žiadosti cez UPVS (PDF, 806 kB)

4. Príloha č. 4 Informácia o správnom predkladaní žiadosti (PDF, 302 kB)


ROK 2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru NRO Lučenec č. 3  zo dňa 06. 10. 2022 (PDF, 445 kB)

Uznesenie č. 4/2022 (PDF, 342 kB)

Prezenčná listina z rokovania RV NRO Lučenec zo dňa 06. 10. 2022 (PDF, 502 kB)

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Lučenec č. 2 zo dňa 08. 09. 2022 (PDF, 304 kB)

Príloha č. 1 Prezenčná listina z rokovania RV NRO LC č. 2. dňa 08. 09. 2022 (PDF, 430 kB)

Príloha č. 2 Uznesenie č. 3/2022 (PDF, 233 kB)

Rozhodnutie ministra MIRRI o zriadení riadiaceho výboru NRO Lučenec (PDF, 342 kB)

Štatút RV Lučenec (PDF, 6 MB)

Zápisnica z rokovania RV NRO č. 1 (PDF, 354 kB)

Príloha č. 1 Prezenčná listina RV NRO LC (PDF, 428 kB)

Príloha č. 2 Uznesenie č.1. 2022 (PDF, 523 kB)

Príloha č. 3 Uznesenie č.2 2022 (PDF, 265 kB)

VÝZVY A FORMULÁRE K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

ROK 2024

Výzva č. 01/OÚLC/2024 (PDF, 963 kB)

PRÍLOHY K VÝZVE

Príručka pre žiadateľa o RP z 24. 05. 2024 (PDF, 1 MB)

ROK 2023

Register doručených žiadostí k výzve č. 02/OULC/2023 – aktualizácia č. 2 – k 29. 06. 2023 (PDF, 522 kB)

1. Register doručených žiadostí k výzve č. 02/OULC/2023 (PDF, 541 kB)

Výzva č. 02/2023 (PDF, 752 kB)

Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB)PRÍLOHY K VÝZVE

1. Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 4 MB)

2. Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (RTF, 186 kB)

3. Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 205 kB)

4. Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 25 kB)

5. Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de minimis) DM-18/2021 v znení dodatku č. 1 (PDF, 910 kB)

6. Schéma minimálnej pomoci 7/2019 - na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatkov č. 1 a 2 (PDF, 2 MB)ROK 2022

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 01/OULC/2022 (PDF, 465 kB)

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 01/OULC/2022 (PDF, 964 kB)


PRÍLOHY K VÝZVE

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 3 MB)

2. Hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 25 kB)

3. Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (RTF, 199 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (RTF, 186 kB)

5. Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de minimis) DM-18/2021 (PDF, 866 kB)

6. Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis) Schéma DM-7/2019 v aktuálnom znení (PDF, 2 MB)

7. Návod na podanie žiadosti cez UPVS per RP (PDF, 1 MB)

8. Návod na správne podanie žiadosti o RP (PDF, 377 kB)

9. Vzor - čestné vyhlásenie (RTF, 52 kB)

10. Vzor  - čestné vyhlásenie –spolufinancovanie (RTF, 52 kB)


METODICKÉ USMERNENIA A DOKUMENTY

ROK2024

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu – platný od 08. 02. 2024 (PDF, 355 kB)

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku – platná od 20.2.2024 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 1 – Vzor výzvy na predkladanie projektov (DOCX, 43 kB)

Príloha č. 2 – Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 119 kB)

Príloha č. 3 – Register doručených žiadostí (XLSX, 12 kB)

Príloha č. 4a – Kontrolný list (DOCX, 40 kB)

Príloha č. 4b – Kontrolný list po doplnení (DOCX, 27 kB)

Príloha č. 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (DOCX, 40 kB)

Príloha č. 6 – Hodnotiaci hárok (XLSX, 25 kB)

Príloha č. 7 – Vzor zápisnice z rokovania Riadiaceho výboru (DOCX, 31 kB)

Príloha č. 8 – Návrh zoznamu projektov (XLSX, 18 kB)

Príloha č. 9 – Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021 (XLSX, 21 kB)

Príloha č. 10 – Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených do 31.10.2021
(DOCX, 46 kB)
Metodika pre plány rozvoja NRO 2022 (PDF, 681 kB)

Tlačivá a ďalšie informácie

LEGISLATÍVA

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja