Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Plán rozvoja okresu Stropkov

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov

Plán rozvoja NRO Stropkov zo dňa 19.04.2024 (PDF, 2 MB)

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov v znení dodatku č. 1 (PDF, 2 MB)

Dodatok č. 1 k AP rozvoja okresu Stropkov (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutý okres Stropkov  (PDF, 2 MB)

Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Stropkov 

Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov k 31.12.2023 (PDF, 1 MB)

Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stropkov k 31.12.2022 (PDF, 541 kB)

Zoznam členov riadiaceho výboru NRO Stropkov - 2023_NOVÉ (DOCX, 15 kB)

Zoznam členov riadiaceho výboru NRO Stropkov_2022-09-02 (PDF, 214 kB)

Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov - ekonomickí partneri (PDF, 439 kB)

Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov - sociálni partneri (PDF, 447 kB)

Oznámenie o výsledku volieb do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov - zástupcu miest a obcí (PDF, 440 kB)

Štatút a rokovací poriadok výboru pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Stropkov (PDF, 359 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Stropkov (PDF, 246 kB)

Štatút výboru pre rozvoj okresu Stropkov v znení dodatku č. 1 (PDF, 243 kB)

Úradná tabuľa

Oznámenie o predĺžení lehoty Verejnej vyhlášky - výzvy na predkladanie nominácií (PDF, 452 kB)

Nominácia kandidáta do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov za zástupcu sociálnych partnerov (DOCX, 14 kB)

Nominácia kandidáta do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov za zástupcu ekonomických partnerov (DOCX, 14 kB)

Verejná vyhláška - výzva na predkladanie nominácií (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška č. 2 výzva na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena Riadiaceho výboru NRO Stropkov (PDF, 1 MB)

FORMULÁRE K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Príručka pre žiadateľa RP - nové (PDF, 1 MB)

po.č 1 žiadosť o poskytnutie rp 2023 platna_od_16_02_2023[1] - nové (DOCX, 155 kB)

Návod na podanie cez UPVS pre RP - nové (PPTX, 785 kB)

Informácia pre žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 17 kB)

Návod na podanie žiadosti o regionálny príspevok cez portál Slovensko (PPTX, 785 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 137 kB)

Zákony

336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 217 kB)

539/2008 Z. z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 242 kB)

Výzvy

Register doručených žiadostí (Výzva 1/OÚ-SP/2024) (XLSX, 15 kB)

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok na rok 2024 (PDF, 643 kB)

por. č.2 Žiadosť (DOCX, 120 kB)

por. č.3 Žiadosť - vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc_1407 (DOCX, 40 kB)

por. č.4a Kontrolný list RP (DOCX, 40 kB)

por. č.4b Kontrolný list RP po doplnení (DOCX, 27 kB)

por. č.5 Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 40 kB)

por. č.6 Hodnotiaci hárok (XLSX, 25 kB)

por. č.6 Žiadosť - vyhodnotenie prieskumu trhu (XLSX, 37 kB)

por. č.8 Žiadosť - rozpočet projektu (XLSX, 18 kB)

Register doručených žiadostí - AKTUALIZÁCIA(05 OU SP 2023) (XLSX, 18 kB)

Register doručených žiadostí (05 OU SP 2023) (XLSX, 18 kB)

Výzva 05-OU SP-2023 (PDF, 1 MB)

por.č.1 žiadosť o poskytnutie rp 2023_platna od 16_02_2023[1] (DOCX, 155 kB)

por. č. 2 zoznam mer. ukazov. projektov 2022_final[1] (DOCX, 35 kB)

por. č. 3 kontrolný list 2023_platný od_16_02_2023 (DOCX, 30 kB)

por. č. 4 hodnotiaci hárok 2023_platná_16_02_2023 (XLSX, 24 kB)

Register doručených žiadostí k 14.9.2022 - aktualizácia (04 OU SP 2022) (XLSX, 16 kB)

Register doručených žiadostí (04 OU SP 2022) (XLSX, 16 kB)

Výzva 04/ OÚ SP/ 2022 (PDF, 4 MB)

por.č. 2 - hodnotiaci hárok 2022_final (XLSX, 30 kB)

por.č. 3 - kontrolný list 2022_final (DOCX, 31 kB)

Výzva 03/ OÚ SP/2021 (PDF, 3 MB)

Výzva 02/ OÚ SP/2020 - ukončená (PDF, 680 kB)

Výzva 01/OÚ SP/2019 - ukončená (PDF, 327 kB)

Register doručených žiadosti (01_OÚ SP_2019) (PDF, 282 kB)

Register doručených žiadosti ( 02 OÚ SP 2020 ) (XLSX, 23 kB)

Register doručených žiadosti ( 03 OÚ SP 2021 )

Reg. doručených žiadostí (03 OÚ SP 2021) aktualizácia (PDF, 183 kB)

Reg. doručených žiadostí (03 OÚ SP 2021) aktualizácia 1 (PDF, 371 kB)

Register žiadosti 2020 aktualizácia 1 (XLSX, 23 kB)

Zápisnice zo zasadnutia Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stropkov

Zápisnica z hlasovania per rollam č.3-2024 anonym (PDF, 45 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam č.2-2024 anonym (PDF, 386 kB)

Zápisnica z rokovania RV č.1 2024_anonym (PDF, 549 kB)

Zápisnica č. 3-2023 z hlasovania per rollam (PDF, 660 kB)

Zápisnica č. 2-2023 z hlasovania pre rollam (PDF, 794 kB)

Zápisnica z rokovania RV č. 1-2023 (PDF, 958 kB)

Zápisnica č.1 2023 z hlasovania per rollam (PDF, 260 kB)

Zápisnica č.3  2022 (PDF, 267 kB)

Zápisnica č.2  2022  z hlasovania per rollam (PDF, 865 kB)

Zápisnica č.2 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Stropkov, dňa 5.10.2021 (PDF, 13 MB)

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov č. 1 z 02.08.2021 (PDF, 3 MB)

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov č. 5 z 28.9.2020 (PDF, 13 MB)

Zápisnica z hlasovania per rollam č.4  z 10.9.2020 (PDF, 504 kB)

Zápisnica Výboru pre rozvoj okresu Stropkov 06.08.2020 (PDF, 1 MB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 23.6.2020 (PDF, 556 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 06.03.2020 (PDF, 657 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 25.11.2019 (PDF, 662 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 30.09.2019 (PDF, 364 kB)

Zápisnica z hlasovania per rollam 19.09.2019 (PDF, 386 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 11.9.2019 (PDF, 351 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 5.9.2019 (PDF, 643 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 13.8.2019 (PDF, 313 kB)

Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Stropkov 23.7.2019 (PDF, 5 MB)

 Dokumenty na stiahnutie

Príručka pre žiadateľa RP v znení Akt. č. 2 z 24. mája 2024 - final (PDF, 1 MB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III DM – 24/2024 (PDF, 775 kB)

Por. č.5 Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 40 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov - nový (RTF, 152 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR (DOCX, 148 kB)

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie reginálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 691 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 72 kB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II. (PDF, 938 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (02.11.2020) (DOCX, 16 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok - spolufinancovanie (02.11.2020) (DOCX, 16 kB)

Evidencia obsadzovania-preobsadzovania pracovných miest (XLSX, 40 kB)

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (XLSX, 80 kB)

Preukazovanie nárastu - úbytku pracovných miest u prijimateľa (XLSX, 38 kB)