Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou

1. Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou

Plán rozvoja NRO VT platný od 6.10.2022 (PDF, 2 MB)

2. Metodické usmernenia

Zákon 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov (účinnosť od 1.11.2021) (PDF, 274 kB)

Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru NRO VT (PDF, 359 kB)

3. Vznik a členstvo riadiaceho výboru NRO VT

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – EO – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (PDF, 389 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – SO – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (PDF, 389 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ZMO – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (PDF, 389 kB)

VUC - PSK – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (PDF, 392 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – EO – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (2. kolo) (PDF, 641 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – SO – výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (2. kolo) (PDF, 646 kB)

Zápisnice z tvorby výboru NRO VT (PDF, 3 MB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SO - Výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (3. kolo) (PDF, 398 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - EO - Výzva na nomináciu členov výboru NRO VT (3. kolo) (PDF, 392 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - EO - Voľby za člena výboru NRO VT (PDF, 391 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - SO - Voľby za člena výboru NRO VT (PDF, 391 kB)

Zápisnica z volieb členov výboru - EO (PDF, 299 kB)

Zápisnica z volieb členov výboru - SO (PDF, 300 kB)

Nominácie ďalších členov Riadiaceho výboru NRO VT (PDF, 195 kB)

4. Rokovanie riadiaceho výboru NRO VT

Rok 2023

Zápisnica z rokovania výboru NRO VT 7.3.2023 - schvaľovanie výzvy 01/OUVT/2023 (PDF, 3 MB)

Rok 2022

Zápisnica z 1. rokovania výboru NRO VT (PDF, 1 MB)

Zápisnica z 2. rokovania výboru NRO VT (PDF, 817 kB)

Zápisnica z rokovania výboru NRO VT 25.11.2022 (PDF, 3 MB)

5. Výzvy na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok

Rok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o RP 01/OUVT/2023 (PDF, 333 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie RP 2023 (DOCX, 143 kB)

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 - Kontrolný list (DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (XLSX, 25 kB)

Príloha č. 5 - Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (PDF, 910 kB)

Príloha č. 6 - Schéma minimálnej pomoci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (DOCX, 61 kB)

Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (PDF, 1 MB)

Rok 2022

Informačný list k výzve 2022 (PDF, 237 kB)

Výzva na predkladanie ŽoRP č. 01/OÚVT/2022 (PDF, 318 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 2022 (DOCX, 137 kB)

Hodnotiaci hárok 2022 (PDF, 226 kB)

Kontrolný list 2022 (DOCX, 31 kB)

Vyhlásenie žiadateľa minimálnej pomoci v poľnoh. prvovýrobe (DOCX, 47 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (DOCX, 49 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov 2022 (DOCX, 29 kB)

Schéma minimálnej pomoci v oblasti poľnoh. prvovýroby (PDF, 2 MB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (PDF, 910 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 01/OUVT/2022 (PDF, 257 kB)

Register doručených žiadostí k Výzve č. 01/OUVT/2022 po hodnotení výborom (PDF, 259 kB)

Zoznam projektov na rok 2022 (PDF, 608 kB)