Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA  |  RÚSES

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o akciách EIA/SEA

INFORMÁCIA O AKCIÁCH JE K DISPOZÍCII TU.


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„I/68 Sabinov preložka cesty

„I/68 – 042 Sabinov most

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

 Posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie):

„Rekreačná zóna Lipany“

 „Prestupné bývanie obec Jarovnice 2,3,4,5 etapa a miestne komunikácie a inžinierske siete“

„Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove“

Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 – 0,04688

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

„Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov Lipany“

Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice"  

„Obchodné centrum Sabinov"

„Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT spol. s r.o“

Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

„Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“ 

 „PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II“

 „Červenica pri Sabinove, oprava a sanácia Hanigovského potoka rkm. 0,608 – 0,940“

 Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

 Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec

 Zariadenie na zber odpadov Lipany