Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2021, streda
 

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Informácia pre verejnosť - oznámenie o zámere navrhovanej činnosti "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline" (114,5 kB)

Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "I/54 Moravské Lieskové - most 107" v k.ú. Moravské Lieskové (476,7 kB)

Informácia pre verejnosť - Rozoslanie zámeru - výrobná hala, prístrešky, parkoviská - číslo spisu: OU-NM-OSZP-2020/014284-3, OU-NM-OSZP-2020/014284-4. (598,7 kB)

Rozhodnutie č.j. OU-NM-OSZP-2020/008948-10/HN1 zo dňa 07.10.2020 o zmene navrhovanej činnosti "Využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu - Dobývací priestor Čachtice" (Terénne úpravy DP) pre navrhovateľa CRH v zastúpení INECO, s.r.o. Banská Bystrica (561,9 kB)

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ŽP EKO QELET a.s. Martin (30.09.2020). (420,7 kB)

Informácia pre verejnosť - "Skladová hala PAL 2" v k. ú. Lúka (25.08.2020) (276,7 kB)


Informácie z procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností  (EIA) a strategických dokumentov (SEA) na životné prostredie  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Informačnom systéme Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na adrese: Informačný portál rezortu MŽP SR - enviro portál

Správne konania

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)