Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Telefónne číslo na klientské centrum odboru:  037 / 6549 756

Vedúci odboru:

Ing. Juraj Horák

Telefón 037/69 25 482

Oddelenie pozemkové

Vedúca oddelenia:

Ing. Oľga Majnová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 25 480

Zamestnanci:

Zuzana Hrachovická

Telefón 037/ 65 49 756

Bc. Eva Chvojková

Telefón 037/ 69 25 416

Ing. Peter Malý

Telefón 037/ 65 49 229

Ing. Katarína Medzayová

Telefón 037/ 69 25 416

Ing. Jozef Lušňák

Telefón 037/ 65 49 203

Ing. Andrea Žoldošová

Telefón 037/ 69 25 414

Bc. Petra Poláková

Telefón 037/ 69 25 414

Ing. Jozef Molnár PhD.

Telefón 037/ 69 25 203

Ing. Valéria Heclová

Telefón 037/ 69 25 480

Mgr. Miriam Chalupková

Telefón 037/ 65 49 229

Ing. Mária Mozdíková

Telefón 37/ 65 49 239

Ing. Patrícia Sláviková

Telefón 37/ 65 49 239

Oddelenie lesného hospodárstva

Vedúci oddelenia:

Ing. Pavol Slamka

Vedúci oddelenia
Telefón 037/ 69 25 462

Zamestnanci:

Ing. Miroslava Sýkorová

Telefón 037/ 69 25 483

Ing. Gabriel Bányi

Telefón 037/ 69 25 483

Lesný: P: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 16,00; U, Š: nestr.; Pi: 08,00 - 12,00