Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Štefánikova trieda 69, Nitra
Telefón 037/65 49 756
Fax 037/65 23 118

Vedúci odboru:

Ing. Juraj Horák

Telefón 037/69 25 482

Zamestnanci:

Ing. Pavol Slamka

Telefón 037/ 69 25 462

Zuzana Hrachovická

Telefón 037/ 65 49 756

Bc. Eva Chvojková

Telefón 037/ 69 25 416

Ing. Oľga Majnová

Telefón 037/ 69 25 480

Ing. Peter Malý

Telefón 037/ 65 49 229

Ing. Katarína Medzayová

Telefón 037/ 69 25 416

Ing. Ján Pobuda

Telefón 037/ 65 49 203

Ing. Miroslava Sýkorová

Telefón 037/ 69 25 415

Ing. Vladislav Zvardoň

Telefón 037/ 65 49 229

Ing. Andrea Hucovciová

Telefón 037/ 69 25 414

Petra Poláková

Telefón 037/ 69 25 414

Ing. Jozef Molnár PhD.

Telefón 037/ 69 25 203

Ing. Valéria Heclová

Telefón 037/ 69 25 480

Lesný: P: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 16,00; U, Š: nestr.; Pi: 08,00 - 12,00