Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Pozemné komunikácie

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (PDF, 204 kB)

Písomný záväzok - k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (DOCX, 18 kB)

Písomný záväzok - k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (PDF, 192 kB)

Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (DOCX, 26 kB)

Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (PDF, 206 kB)

Žiadosť o povolenie na uzávierku cesty (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie na uzávierku cesty (PDF, 207 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na pozemok (PDF, 201 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - nadmerná a nadrozmerná preprava (DOCX, 26 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - nadmerná a nadrozmerná preprava (PDF, 214 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - umiestnenie inžinierských sietí do telesa cesty (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - umiestnenie inžinierských sietí do telesa cesty (PDF, 205 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest - usporadúvanie akcií (PDF, 204 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia na cestu (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia na cestu (PDF, 203 kB)

Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné zariadenie v cestnom ochrannom pásme (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné zariadenie v cestnom ochrannom pásme (PDF, 205 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (PDF, 203 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (DOCX, 23 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PDF, 198 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamného zariadenia v intraviláne (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamného zariadenia v intraviláne (PDF, 199 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia (DOCX, 26 kB)