Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

PPÚ Oreské

17/05/2024

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch Projektu pozemkových úprav v k.ú. Oreské bol schválený rozhodnutím č.j.
OU-SE-PLO-2024/000113 HEN zo dňa 16.5.2024, zverejneným verejnou vyhláškou č. 8/2024 (PDF, 1 MB)

08/03/2024

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch Projektu pozemkových úprav v k.ú. Oreské bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 3/2024 zo dňa 6.3.2024 (PDF, 1 MB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_PAR (PDF, 285 kB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_UNP_01 (PDF, 589 kB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_UNP_02 (PDF, 2 MB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_UNP_03 (PDF, 2 MB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_VLA_01 (PDF, 546 kB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_VLA_02 (PDF, 2 MB)

844314_P1_RPUVVP_VNZ_ZVP (PDF, 58 kB)

Tlac RNS prehladna mapa (PDF, 424 kB)

05/01/2023

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území ORESKÉ (PDF, 843 kB)

ZUNP Grafická časť (PDF, 186 kB)

ZUNP Písomná časť (PDF, 63 kB)

27/10/2022

Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území ORESKÉ (PDF, 2 MB)

ZUNP Grafická časť (PDF, 181 kB)

ZUNP Písomná časť (PDF, 57 kB)

25/08/2022

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode  pozemkových úprav  v katastrálnom území ORESKÉ (PDF, 2 MB)

25/08/2022

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode  pozemkových úprav  v katastrálnom území ORESKÉ (PDF, 22 MB)

17/08/2022

Schválenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území ORESKÉ (PDF, 341 kB)

17/05/2022

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Oreské boli zverejnené Verejnou vyhláškou č. 12/2022 z 10.5.2022 (PDF, 628 kB)

21/03/2022

Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 446 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 910 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 894 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 726 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 4 MB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 9 MB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 141 kB)

Register  pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Oreské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 3/2022 z 16.3.2022“

14/09/2021

Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 1 MB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 153 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 133 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 137 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 154 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 130 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 73 kB)   Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 144 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Oreské.

12/10/2020

Nariadenie pozemkových úprav Vyhláška č. 17/2020 (PDF, 446 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Oreské rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO-2020/013024 nar. PÚ Oreské zo dňa 7. 10. 2020. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 17/2020

Grafická príloha č.1 (PDF, 224 kB)

Grafická príloha č.1