Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Vzory tlačív  |  Oznamy  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného
O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R-1/SE
Názov: Spoločenstvo urbárnikov Borského Mikuláša, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 77 Borský Mikuláš, Smuha 1

Vložka číslo: R-2/SE
Názov: Urbárska lesná spoločnosť PS Cerová
Sídlo: Cerová č. 281

Vložka číslo:R-03/SI
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Kopčany
Sídlo: 908 48 Kopčany, Hurbanova 717

Vložka číslo: R-4/SI
Názov: Urbárska spoločnosť Radimov
Sídlo: Radimov č. 145

Vložka číslo: R-5/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Domkári Unín
Sídlo: Unín č. 400

Ku dňu 10. 06. 2015 zlúčené so spoločenstvom R-7/SE

Vložka číslo: R-6/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Inscripcionalisti Unín
Sídlo: Unín 345

Ku dňu 10. 06. 2015 zlúčené so spoločenstvom R-7/SE

Vložka číslo: R-7/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbárnici Unín
Sídlo: Unín č. 111

Vložka číslo: R-8/SI
Názov: Urbárska lesná spoločnosť Popudinské Močidlany
Sídlo: Popudinské Močidlany č. 134

Vložka číslo: R-9/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Bočina Častkov
Sídlo: Častkov 143

Vložka číslo: R-10/SE
Názov: Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Lakšárska Nová Ves
Sídlo: 908 76 Lakšárska Nová Ves

Vložka číslo: R-11/SE
Názov: Urbár Plavecký Peter pozem. spol.
Sídlo: 906 35 Plavecký Peter 137

Vložka číslo: R-12/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa Závršie
Sídlo: 905 01 Senica, Štefánikova 1408/56

Vložka číslo: R-13/SE
Názov: Osusko-Dobrovodský urbár, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 906 12 Osuské, E. Lehockého 38

Vložka číslo: R-14/SE
Názov: Pozemkové lesné spoločenstvo Čierny Majer, pozem.spol.
Sídlo: 908 79  Borský Svätý Jur, ul. SNP 59

Vložka číslo: R-15/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbalistov obce Kuklov
Sídlo: 908 78  Kuklov 203

Vložka číslo: R-16/SE
Názov: Osusko - letoviskové pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 906 012 Osuské, E. Lehockého 38

Vložka číslo: R-17/SE
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Prietrž
Sídlo: 906 11 Prietrž 158

Vložka číslo: R-18/SE
Názov: Osusko - Korlatská urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 906 12 Osuské 5

Vložka číslo: R-19/SE
Názov: Urbársko - lesná spoločnosť Korlátko, pozemkové spoločenstvo Rozbehy
Sídlo: 908 51 Holíč, Pri kaštieli 1468/15

Vložka číslo: R-20/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbár Smolinské
Sídlo: 908 42 Smolinské 334

Vlžka číslo: R- 21/ SE
Názov: Ovčinec pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 906 04 Rybky 110

Vložka číslo: R-22/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov mesta Holíč
Sídlo: 908 51 Holíč, Kopčanská 9

Vložka číslo: R-23/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo - URBÁR Hradište pod Vrátnom
Sídlo: 906 12 Hradište pod Vrátnom 80

Vložka číslo: R - 24/SE
Názov: Urbárska spoločnosť Koválov, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 906 03 Koválov 216

Vložka číslo: R - 25/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček Rovensko
Sídlo: 905 01 Rovensko

Vložka číslo: R - 26/SE
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo obce Prievaly
Sídlo: 906 34 Prievaly 135

Vložka číslo: R- 27/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Ostrý vrch Gbely
Sídlo: 908 45 Gbely, Švermova 116

Vložka číslo: R- 28/SI
Názov: Združenie urbárskych spoločenstiev Chropov-pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 64 Chropov 26

Vložka číslo: R- 29/SI
Názov: Lesná spoločnosť TOMEŠ Rovensko, Častkov, Vrbovce, pozem. spol
Sídlo:  906 04 Častkov 92

Vložka číslo: R- 30/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Jablonica
Sídlo: 906 32  Jablonica 801

Vložka číslo: R- 31/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo – urbár Lakšárska Nová Ves
Sídlo: 908 76 Lakšárska Nová Ves 90

Vložka číslo: R- 32/SI
Názov: Urbariat Petrova Ves, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 44  Petrova Ves

Vložka číslo: R- 33/SI
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Smrdáky
Sídlo: 906 03  Smrdáky 181

Ku dňu 25.08.2020 zlúčené so spoločenstvom R-28/SI

Vložka číslo: R- 34/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbaristov a obyvateľov obce Dubovce
Sídlo: 908 62  Dubovce 222

Vložka číslo: R- 35/SE
Názov: Urbár, Kúria, Inškripcia – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 79  Borský Svätý Jur, Štepničky 690

Vložka číslo: R- 36/SE
Názov: Hora Prietrž – lesné pozemkové spoločenstvo
Sídlo:906 11  Prietrž 126

Vložka číslo: R- 37/SI
Názov: Lesné spoločenstvo Tlstá Hora Rovensko, p. s.
Sídlo: 908 63  Lopašov 80

Vložka číslo: R- 38/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Holický a spol. Jablonica
Sídlo: 906 32  Jablonica, Školská 6

Vložka číslo: R- 39/SE
Názov: Združenie spoločných lesov a pasienkov obce Kúty pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 01  Kúty, Nám. Radlinského 981

Vložka číslo: R- 40/SE
Názov: Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Čáry 
Sídlo: 908 43  Čáry, M. Kollára 186 

Vložka číslo: R- 41/SE
Názov: Spoločenstvo vlastníkov lesa Šalamún, p. s
Sídlo: 906 31  Hlboké 114

Vložka číslo: R- 42/SE
Názov: Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Šaštín
Sídlo: 908 41  Šaštín Stráže, Zápotočná 1076

Vložka číslo: R- 43/SE
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesov Dúbrava 
Sídlo: 908 72  Závod  218

Vložka číslo: R- 44/SE
Názov: Urbarialistická spoločnosť Stráže nad Myjavou pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 908 41  Šaštín Stráže, M. R. Štefánika 238

Vložka číslo: R- 45/SI
Názov: Bukovina Lopašov p. s 
Sídlo: 908 63  Lopašov 80

Vložka číslo: R- 46/SE
Názov: Urbár Hlboké, p.s 
Sídlo: 906 31 Hlboké 114

Vložka číslo: R- 47/SI
Názov: Združenie urbarialistov Mokrý Háj, p.s 
Sídlo: 908 45 Mokrý Háj 6

Vložka číslo: R-48/SI
Názov: Pozemkové spoločenstvo Koválovec
Sídlo: 908 49 Prietržka 68

Vložka číslo: R-49/SE
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Borský Peter
Sídlo: 908 77 Borský Mikuláš , Smuha  1/2