Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Oznamy

Oznamy

 
04/04/11 Vzory žiadostí- ochrana PPF

Vzory žiadostí pre stavebníkov a investorov ohľadom odňatia poľnohospodárskej pôdy

Vzory žiadosti (PDF, 227 kB)  Vzory žiadosti (DOC, 84 kB)

 

 

24/09/10 Konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených ZO v zmysle zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

ZO Holíč Kamenica
 
Registračné číslo ZO
13-97
ZO zriadená
zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.PLVH 99/1982-5 rozh. ZOzo dňa 22.3.1982
Splnomocnený zástupca ZO:
Zdenko Čermák
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Bc. Danka Rybnikárová
Návrh na začatie konania :
zo dňa 21.12.2008
Oznámenie o začatí konania:
 
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Vintoperk Koziny Skalica
 
Registračné číslo ZO
13-92
ZO zriadená
 
Splnomocnený zástupca ZO:
Ing. Pavol Jurík
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Ing. Jozef Srnka
Návrh na začatie konania :
zo dňa 22.12.2008
Oznámenie o začatí konania:
 
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZO Šišoláky II. Lakšárska Nová Ves
 
Registračné číslo ZO
13-66
ZO zriadená
zriadená rozhodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.PLVH 99/5-1983 ZO zo dňa 7.6.1983
Splnomocnený zástupca ZO:
Ing. Ján Pechmann
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Ing. Dagmar Markovičová
Návrh na začatie konania :
zo dňa 17.12.2008
Prerušenie konania v zmysle §29 ods.1 zákona č71/1967Zb. a výzva na doplnenie podania v zmysle §19 ods.3 zákona č.71/1967 Zb o správnom konaní:
z27.4.2009, právoplatné 11.5.2009
 
Zastavenie konania  v zmysle §30 ods.1 písm.d zákona č.71/1967Zb.  o správnom konaní
z12.1.2010, právoplatné 24.2.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/09/10 Konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených ZO v zmysle zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

ZO Kunov I.
 
Registračné číslo ZO
13-68
ZO zriadená
zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.VHPL 99/1972 zo dňa 28.9.1972
Splnomocnený zástupca ZO:
RSDr. Ján Sadloň
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Bc. Danka Rybnikárová
Návrh na začatie konania :
zo dňa 25.5.2005
Oznámenie o začatí konania:
Vyhláškou č.10/2006 z 1.2.2006
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j.174/2005-úvodné podklady z 10.7.2006

 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č. j. 174/2005-R-náhrad/Ryb zo dňa 27. 2.2007

 
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Vyhláška č. 6/2007 zo dňa 30. 8. 2007

 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Vyhláška č.26/2007 č.j.174/2005-214/2007 z 4.12.2007
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Rozhodnutie č.j.174/2005-214/2007 nar. vykonania z 25.2.2008

 
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j. 174/2005-222/2008 z 16.9.2008, právoplatné 26.2.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Kunov II.
 
Registračné číslo ZO
13-10
ZO zriadená
zriadená rozhodnutím ONV v Senici, odbor PLVH zo dňa 24.7.1978
Splnomocnený zástupca ZO:
Milan Paracka
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Mgr. Jana Fialová- Štefečková
Návrh na začatie konania :
zo dňa 3.4.2006
Oznámenie o začatí konania:
Vyhláška 04/2007, č.j.91/2006 Kunov II. z 11.5.2007
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j.91/2006-Kunov II. z 7.9.2009
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j. 1/2010-91/2006-náhrada/FIA z 20.8.2010
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (PDF, 1 MB) 

Oznámenie o začatí konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade KUNOV II, v katastrálnom území Kunov, v zmysle §7 zákona č.64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov z 14.2.2014 pod č.j. R-1/P/2014/00191/RPS/SRN

 

 

 

 

ZO Kunov III.
 
Registračné číslo ZO
13-40
ZO zriadená
Rozhodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.VHPL 99/5-1982 ZO zo dňa 15.12.1982
Splnomocnený zástupca ZO:
Mgr. Anton Kudláč
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Ing. Jozef Srnka
Návrh na začatie konania :
zo dňa 4.6.2007, dodatok zo dňa 30.8.2007
Oznámenie o začatí konania:
Vyhláška č. 2/2008 z 28.1.2008
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j. spis 149/07-KUNOV III/SRN z 8.7.2008

 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j.spis 149/07-KUNOV III/SRN z 13.10.2008

 
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Vyhláška č.1/2009 č.j. 149/09-KUNOV III/SRN z 19.1.2009
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Vyhláška č.j.149/09-KUNOV III/SRN z 11.3.2009
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Rozhodnutie č.j.149/07-KUNOV III/SRN z 3.4.2009
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j spis 149/07-KUNOV III/SRN z 30.6.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Šaštín I.
 
Registračné číslo ZO
13-11
ZO zriadená
zriadená rozhodnutím ONV v Senici, odbor PLVH 99/1973-K zo dňa 20.11.1973
Splnomocnený zástupca ZO:
Ing. Miroslav Husenica
Kristína Šimonová
Ing. Alexander Vida
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Mgr. Jana Fialová- Štefečková
Návrh na začatie konania :
zo dňa 29.4.2008
Oznámenie o začatí konania:
Vyhláška 4/2010 zo dňa 11.6.2010 č.j.174/2008-FIA
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
 
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
 
Schválenie vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Šaštín II.
 
Registračné číslo ZO
13-11
ZO zriadená
zriadená rozhodnutím ONV v Senici, odbor PLVH zo dňa 20.11.1973
Splnomocnený zástupca ZO:
Ing. Alexander Vida
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Mgr. Jana Fialová- Štefečková
Návrh na začatie konania :
zo dňa 11.3.2003
Oznámenie o začatí konania:
Vyhláška zo dňa 17.2.2004
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav /PÚ/ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j.1/04-s.15/2003-ŠTE z 21.4.2004

 
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j. 2/2005-s.43/05-FIA z 11.7.2005
Zverejnenie návrhu projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Vyhláška č.74/2006 č.j.s.43/05-FIA z 31.3.2006

 
Schválenie projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutie č.j.1/2006-s.43/05-FIA zo dňa 1.8.2006
Nariadenie vykonania projektu PÚ na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO
Rozhodnutie č.j.2/2006-s.43/05-FIA zo dňa 30.10.2006
Schválenie vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO
Rozhodnutím č.j.1/2007-s.43/05-FIA zo dňa 28.2.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO Holíč Paseky II.
 
Registračné číslo ZO
13-80
ZO zriadená
 
Splnomocnený zástupca ZO:
Mgr. Michal Řehák, advokát Řehák a Tisoň, Potočná 2404/15, Skalica
Zodpovedný pracovník za OPÚ Senica:
Mgr. Jana Fialová-Štefečková
Návrh na začatie konania :
zo dňa 31.12.2008
Oznámenie o začatí konania:
Rozhodnutie o návrhu na začatie konania –zamietnutie z 4.2.2009 č.j.1/2009-5/09-FIA, právoplatné 22.5.2009

 

 

 

 

 

 

03/07/09 ZO Kunov III.

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO Senica-Kunov III., v v k.ú. Kunov podľa §16 ods. 1 zákona 64/1997 Z.z. v platnom znení z 30.6.2009
 
04/05/09 ZO Kunov III.

Zverejnenie návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Senica –Kunov III v katastrálnom území Kunov v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov Vyhláškou č.1/2009 z 19.1.2009
 
 
04/05/09 ZO Šišoláky II. Lakšárska Nová Ves


Záhradková osada: registračné číslo 13-66
Splnomocnený zástupca: Ing. Ján Pechmann
Zodpovedný pracovník: Ing. Dagmar Markovičová
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.: 17.12.2008

Rozhodnutie o prerušení konania v zmysle §29 ods.1 zákona č71/1967Zb. a výzva na doplnenie podania v zmysle §19 ods.3 zákona č.71/1967 Zb o správnom konaní: z27.4.2009, právoplatné 11.5.2009

Rozhodnutie o zastavení konania v zmysle §30 ods.1 písm.d zákona č.71/1967Zb.  o správnom konaní: z12.1.2010, právoplatné 24.2.2010

Rozhodnutie o prerušení konania (PDF, 32 kB)  Rozhodnutie o zastavení konania (PDF, 37 kB)

 04/05/09

PPÚ Vintoperk Koziny Skalica

Záhradková osada: registračné číslo 13-92
Splnomocnený zástupca: Ing. Pavol Jurík
Zodpovedný pracovník: Ing. Jozef Srnka
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.: 22.12.2008
 
 
04/05/09
ZO Holíč Paseky II.

Záhradková osada: registračné číslo 13-80
Splnomocnený zástupca: Mgr. Michal Řehák, advokát Řehák a Tisoň, Potočná 2404/15, Skalica
Zodpovedný pracovník: Mgr. Jana Fialová-Štefečková
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.: 31.12.2008
 
 
04/05/09
ZO Kunov I.

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov ZO Senica – Kunov I. v k. ú. Kunov podľa § 16 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. v platnom znení nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 2. 2009. Dňa 3. 4. 2009 boli Správe katastra Senica odovzdané materiály na zápis do katastra nehnuteľností.
04/05/09
ZO Holíč Kamenica

Záhradková osada: registračné číslo 13-97, zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.PLVH 99/1982-5 rozh. ZOzo dňa 22.3.1982
Splnomocnený zástupca: Zdenko Čermák
Zodpovedný pracovník: Bc. Danka Rybnikárová
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.: 21.12.2008
18/12/07
Záhradková osada Kunov I.
 
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica - Kunov I, v katastrálnom území Kunov podľa § 13 ods. 4 zákona č. 64/1997 Z. z. v platnom znení : Vyhláškou č.26/2007 č.j.174/2005-214/2007 z 4.12.2007
Rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica - Kunov I, v katastrálnom území Kunov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. v platnom znení :č.j.174/2005-214/2007 nar. vykonania z 25.2.2008
25/10/07
Záhradková osada Kunov III.
 
Záhradková osada: registračné číslo 13-40, zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.VHPL 99/5-1982 ZO zo dňa 15.12.1982
Splnomocnený zástupca:Mgr. Anton Kudláč
Zodpovedný pracovník: Ing. Jozef Srnka
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.:4.6.2007, Dodatok 30.8.2007
Oznámenie o začatí konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Senica –Kunov III v katastrálnom území Kunov v zmysle § 7 zákona č. 64/1997Z.z. Vyhláškou č. 2/2008 z 28.1.2008
Schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica – KUNOV III v katastrálnom území Kunov podľa § 9 ods. 4 zákona č. 64/97 Z. z. v znení neskorších predpisov rozhodnutím č.j. spis 149/07-KUNOV III/SRN z 8.7.2008
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica – KUNOV III v katastrálnom území Kunov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 64/97 Z. z. v znení neskorších predpisov. č.j.spis 149/07-KUNOV III/SRN z 13.10.2008
 
10/01/07 Záhradková osada Kunov I.
Záhradková osada: registračné číslo 13-68, zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH pod č.VHPL 99/1972 zo dňa 28.9.1972
Splnomocnený zástupca:RSDr. Ján Sadloň
Zodpovedný pracovník:Bc. Danka Rybnikárová
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.:25.5.2005
Register pôvodného stavu: spracovala firma GEODÉZIA Bratislava,a.s. , prevádzka Skalica
Oznámenie o začatí konania: Obvodný pozemkový úrad v Senici oznámil Verejnou vyhláškou č.10/2006 z 1.2.2006 začatie konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom
Schválenie úvodných podkladov(GP+RPS) : rozhodnutím č.j.174/2005-úvodné podklady z 10.7.2006
Rozhodnutie o spôsobe náhrady a určenie obvodu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO Senica – Kunov I. v k. ú. Kunov:rozhodnutie č. j. 174/2005-R-náhrad/Ryb zo dňa 27. 2.2007
Zverejnenie návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO Senica – Kunov I.:Vyhláška číslo 6/2007 zo dňa 30. 8. 2007
10/01/07
Záhradková osada Kunov II.
 
Záhradková osada: registračné číslo 13-10, zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH zo dňa 24.7.1978
Splnomocnený zástupca:Milan Paracka
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.:3.4.2006
Register pôvodného stavu: Žiadosť na SPF Senica o vytvorenie RPS

 
10/01/07
Záhradková osada Šaštín 2
 
Záhradková osada: registračné číslo 13-11, zriadená rohodnutím ONV v Senici, odbor PLVH zo dňa 20.11.1973
Splnomocnený zástupca:Ing. Alexander Vida
Zodpovedný pracovník: Mgr. Jana Fialová- Štefečková
Návrh na začatie konania podľa §7 zák.NR SR č.64/1997Z.z.:11.3.2003
Register pôvodného stavu: spracovala firma Geodetika-geodetická kancelária Ing. Jozef Piroha
Oznámenie o začatí konania: Okresný úrad v Senici, odbor PPLH oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 17.2.2004 začatie konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom
Schválenie úvodných podkladov(GP+RPS) : rozhodnutím č.j.1/04-s.15/2003-ŠTE z 21.4.2004
Obvod pozemkových úprav:určený rozhodnutím č.j. 2/2005-s.43/05-FIA z 11.7.2005
Projekt pozemkových úprav: schválený rozhodnutím č.j.1/2006-s.43/05-FIA zo dňa 1.8.2006
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade č.2 v kat.území Šaštín podľa § 15 ods.1 zák.č.64/1997 Z.z.: Rozhodnutím č.j.2/2006-s.43/05-FIA zo dňa 30.10.2006
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade č.2 v kat.území Šaštín podľa § 16 ods.1 zák.č.64/1997 Z.z.: rozhodnutím č.j.1/2007-s.43/05-FIA zo dňa 28.2.2007