Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

PPÚ Trnovec

06/05/2024

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec. Nariadenie vykonania doručuje účastníkom konania (PDF, 2 MB)

verejnou vyhláškou č. 07/2024 zo dňa 3. 5. 2024 (PDF, 2 MB)

23/03/2024

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch Projektu
pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec (PDF, 340 kB)
bol schválený rozhodnutím č. j. : OU-SE-PLO-2024/001508-213 zo dňa 19. 3. 2024. Rozhodnutie je doručované
verejnou vyhláškou č. 04/2004. (PDF, 340 kB)

13/10/2023

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch Projektu pozemkových úprav v  k. ú.  Trnovec  bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 11/2023 zo dňa 12. 10. 2023 (PDF, 158 kB)

Príloha (PDF, 520 kB)   Príloha (PDF, 2 MB)    Príloha (PDF, 2 MB)    Príloha (PDF, 2 MB)    Príloha (PDF, 833 kB)    

Príloha (PDF, 1 MB)   Príloha (PDF, 2 MB)    Príloha (PDF, 469 kB)    Príloha (PDF, 259 kB)    

28/11/2022

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor vyhlásil platnosť Zásad umiestnenia nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav k. ú. Trnovec k dátumu 28. 11. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o platnosti je účastníkom konania doručované verejnou vyhláškou č. 36/2022 zo dňa 29. 11. 2022. Prílohu verejnej vyhlášky tvoria platné Zásady umiestnenia nových pozemkov. (PDF, 2 MB)

11/10/2022

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor,zverejňuje návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu
pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec. (PDF, 2 MB)
Zverejnenie je doručované verejnou vyhláškou č. 30/2022 pod č. j. OU-SE-PLO-2022/009698-015 zo dňa 6. 10. (PDF, 2 MB)2022

26/08/2022

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k. ú. Trnovec rozhodnutím č.j. OU- Se-PLO-2022/001199-287 zo dňa 26. 5. 2022 (PDF, 337 kB)

14/06/2022

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec boli zverejnené verejnou vyhláškou č. 14/2022 zo dňa 10.06.2022, pod č. j. OU-SE-PLO-2022/001199-268 (PDF, 171 kB)

865389_P1_VZFU_VNZ_MFUU (PDF, 920 kB)

21/04/2022

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, dňa 19. 4. 2022 pod č. j. OÚ-SE-PLO-2022/001199-263 schválil Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec. Schválenie RPS sa,  v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, oznamuje verejnou vyhláškou č. 8/2022 (PDF, 183 kB)

06/12/2021

Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 596 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 464 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 544 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 459 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 41 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 1 MB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 185 kB)

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Trnovec  bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 27/2021 č.j.: OU-SE-PLO-2021/013858-211 zo dňa 6. 12. 2021 Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje časť B/1 Registra pôvodného stavu, čo je zoznam parciel a k nim prislúchajúcich vlastníkov, Grafické znázornenie umiestnenia pôvodných pozemkov na štyroch mapových listoch a situáciu  - klad mapových listov

24/08/2021

Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 332 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 26 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 11 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 74 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 164 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 13 kB)   Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 16 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území TRNOVEC

Verejná vyhláška č. 15/2020 - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec (PDF, 440 kB)

 

Verejná vyhláška č. 15/2020  - pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Trnovec