Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Pracoviská

Pracoviská OÚ Stará Ľubovňa

Budova A

- organizačný odbor 
- odbor všeobecnej vnútornej správy
- odbor živnostenského podnikania
- odbor krízového riadenia
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- pozemkový a lesný odbor

Hlavná budova ObÚ Stará Ľubovňa

 

 

Námestie gen. Štefánika č.1

064 01  Stará Ľubovňa

 

Budova B

 

- katastrálny odbor
 

 

Nám. gen. Štefánika 531
 
06401 Stará Ľubovňa