Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Register pozemkových spoločenstiev

PPÚ  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Lesné hospodárstvo

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: E-0003/BJ
Názov: Urbárska spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Dlhá Lúka
Sídlo: Hlavná 37, Bardejov

Vložka číslo: E-0009/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Hrun" Harhaj
Sídlo: Harhaj 14

Vložka číslo: R-0001/BJ
Názov: Spoločenstvo vlastníkov pôdy LACKOV - pozemkové spoločenstvo Stebník
Sídlo: Stebník 77

Vložka číslo: R-0002/BJ
Názov: Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Tročany
Sídlo: Tročany 22

Vložka číslo: R-0003/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Lenartov
Sídlo: Lenartov 79

Vložka číslo: R-0004/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Gerlachov
Sídlo: Gerlachov 37

Vložka číslo: R-0005/BJ
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo LAZ Hutka
Sídlo: ul. Čsl. armády 364/9 Svidník

Vložka číslo: R-0006/BJ
Názov: Združenie vlastníkov súkromných lesov - pozemkové spoločenstvo Petrová
Sídlo: Orechová 5, Bardejov

Vložka číslo: R-0007/BJ
Názov: Vlastníci urbárskych a súkromných pozemkov a porastov - pozemkové spoločenstvo Nižná Voľa
Sídlo: Nižná Voľa 64

Vložka číslo: R-0008/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Petrová
Sídlo: Partizánska 2635, Bardejov

Vložka číslo: R-0009/BJ
Názov: Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Lopuchov
Sídlo: Grešáka 18, Bardejov

Vložka číslo: R-0010/BJ
Názov: "Hôrka" vlastníci lesa a pôdy - pozemkové spoločenstvo Hertník
Sídlo: Hertník 232

Vložka číslo: R-0011/BJ
Názov: Lazok - pozemkové spoločenstvo Livov
Sídlo: Malcov 247

Vložka číslo: R-0012/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Rokytov
Sídlo: Rokytov 48

Vložka číslo: R-0013/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Pánskeho lesa" Osikov
Sídlo: Osikov 183

Vložka číslo: R-0014/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Sedliackého lesa" Osikov
Sídlo: Osikov 183

Vložka číslo: R-0015/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskych a súkromných lesov a pasienkov Vyšná Voľa
Sídlo: Vyšná Voľa 32

Vložka číslo: R-0016/BJ
Názov: Urbárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Sveržov
Sídlo: Sveržov 14

Vložka číslo: R-0018/BJ | aktualizované: 19/07/2013
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hervartov
Sídlo: Hervartov 115

Vložka číslo: R-0018/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hervartov
Sídlo: Hervartov 115

Vložka číslo: R-0019/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Horbok" Cigeľka
Sídlo: Cigeľka 114

Vložka číslo: R-0020/BJ
Názov: Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Kružlov
Sídlo: Kružlov 192

Vložka číslo: R-0021/BJ
Názov: Lesno pozemkové spoločenstvo Kružlov
Sídlo: Kružlov 81

Vložka číslo: R-0022/BJ
Názov: Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Smilno
Sídlo: Smilno 60

Vložka číslo: R-0023/BJ
Názov: Urbariátna spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Kľušov
Sídlo: Kľušov 47

Vložka číslo: R-0024/BJ
Názov: Urbariát obce Chmeľová - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Ľ. Štúra 1064/38, Bardejov

Vložka číslo: R-0025/BJ
Názov: Súkromné lesy - pozemkové spoločenstvo Chmeľová
Sídlo: Ľ. Štúra 1064/38, Bardejov

Vložka číslo: R-0026/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť Lukavica - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Lukavice 96

Vložka číslo: R-0027/BJ
Názov: Miestne združenie urbariátu - pozemkové spoločenstvo Kobyly
Sídlo: Kobyly 161

Vložka číslo: R-0028/BJ
Názov: Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mokroluh
Sídlo: Mokroluh 114

Vložka číslo: R-0029/BJ
Názov: Urbarialisti obce Bartošovce - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Bartošovce 141

Vložka číslo: R-0030/BJ
Názov: Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov - pozemkové spoločenstvo Beloveža
Sídlo: Beloveža 119, 086 14 Hažlín

Vložka číslo: R-0031/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Nižný Tvarožec
Sídlo: Nižný Tvarožec 49

Vložka číslo: R-0033/BJ
Názov: Súkromné lesy - pozemkové spoločenstvo Becherov
Sídlo: Becherov 68

Vložka číslo: R-0034/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Becherov
Sídlo: Becherov 68

Vložka číslo: R-0035/BJ
Názov: Združenie vlastníkov lesa - urbariát - pozemkové spoločenstvo Šarišské Čierne
Sídlo: Šarišské Čierne 17

Vložka číslo: R-0036/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Snakov
Sídlo: Snakov 142

Vložka číslo: R-0037/BJ
Názov: Urbariálne pozemkové spoločenstvo Bardejovská Nová Ves
Sídlo: Vodárenská 24, Bardejov

Vložka číslo: R-0038/BJ
Názov: Lesné a pozemkové spoločenstvo Bogliarka
Sídlo: Bogliarka 17

Vložka číslo: R-0039/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov obce Zlaté
Sídlo: Zlaté 166

Vložka číslo: R-0040/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Čebar" Stuľany
Sídlo: Stuľany 88

Vložka číslo: R-0041/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Šášová
Sídlo: Šášová 22

Vložka číslo: R-0042/BJ
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo "Beskyd" Nižná Polianka
Sídlo: Nižná Polianka 26

Vložka číslo: R-0043/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrabské
Sídlo: Hrabské 30

Vložka číslo: R-0044/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hankovce
Sídlo: Hankovce 57

Vložka číslo: R-0045/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov Frička
Sídlo: Ľ. Štúra 21

Vložka číslo: R-0046/BJ
Názov: "Gazda" pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov Regetovka
Sídlo: Regetovka č.25, 086 33 Zborov

Vložka číslo: R-0047/BJ | aktualizované: 19/07/2013
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskych a spoločenských lesov Andrejová
Sídlo: Andrejová 9

Vložka číslo: R-0048/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych a spoločných lesov a pasienkov obce Brezovka
Sídlo: Brezovka 15

Vložka číslo: R-0049/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Kopaniny" Vyšný Kručov
Sídlo: Vyšný Kručov 36

Vložka číslo: R-0050/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesov Kurov
Sídlo: Kurov 117

Vložka číslo: R-0051/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Gaboltov
Sídlo: Gaboltov 45

Vložka číslo: R-0052/BJ
Názov: "Džvirnik" Smilno, Lesné pozemkové spoločenstvo komposesorát
Sídlo: Smilno 180

Vložka číslo: R-0053/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Močidlová" Stuľany
Sídlo: Stuľany 164

Vložka číslo: R-0054/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Kochanovce
Sídlo: Kochanovce 26

Vložka číslo: R-0055/BJ
Názov: Pozemková spoločenstvo "Hlboké" Lukov
Sídlo: Lukov 140

Vložka číslo: R-0056/BJ
Názov: Pozemkové pasienkové spoločenstvo "Močitky" Marhaň
Sídlo: Marhaň 39

Vložka číslo: R-0057/BJ
Názov: Pasienkové pozemkové spoločenstvo Kríže
Sídlo: Lukov 59

Vložka číslo: R-0058/BJ
Názov: Urbár - pozemkové spoločenstvo Stebník
Sídlo: Stebník 59

Vložka číslo: R-0059/BJ
Názov: "Poľana" pozemkové spoločenstvo Vyšný Tvarožec
Sídlo: Grešáka 21, Bardejov

Vložka číslo: R-0060/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Richvald
Sídlo: Richvald 201

Vložka číslo: R-0061/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť "Lackov", pozemkové spoločenstvo Zborov
Sídlo: Lesná 10, Zborov

Vložka číslo: R-0062/BJ
Názov: Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Abrahámovce
Sídlo: Abrahámovce 15

Vložka číslo: R-0063/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Tarnov
Sídlo: Tarnov 45

Vložka číslo: R-0064/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malcov
Sídlo: Malcov 194

Vložka číslo: R-0065/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Lascov
Sídlo: Lascov 58

Vložka číslo: R-0066/BJ
Názov: Združenie urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Varadka
Sídlo: Varadka 12

Vložka číslo: R-0067/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Sucha" Ortuťová
Sídlo: Ortuťová 15

Vložka číslo: R-0068/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Kamjanec" Mikulášová
Sídlo: Mikulášová 34

Vložka číslo: R-0069/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Beskyd" Ondavka
Sídlo: Duklianska 642/9, Svidník

Vložka číslo: R-0070/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Rimbarová" Poliakovce
Sídlo: Poliakovce 20

Vložka číslo: R-0071/BJ
Názov: Bývalí urbárski gazdovia obce Vyšné Raslavice - pozemkové spoločenstvo Raslavice
Sídlo: Lúčna 9, Raslavice

Vložka číslo: R-0072/BJ
Názov: Lesné, pasienkové a vodné pozemkové spoločenstvo Dubinné
Sídlo: Obecný úrad Dubinné

Vložka číslo: R-0074/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych a spoločných lesov a pasienkov obce Hrabovec
Sídlo: Hrabovec 104

Vložka číslo: R-0075/BJ
Názov: "Lazy" pozemkové spoločenstvo Stebnícka Huta
Sídlo: Stebnícka Huta 5

Vložka číslo: R-0076/BJ
Názov: "Urbár" pozemkové spoločenstvo Koprivnica
Sídlo: Koprivnica 126

Vložka číslo: R-0077/BJ
Názov: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hažlín
Sídlo: Hlavná 90/36, Hažlín

Vložka číslo: R-0078/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo obce Vyšná Polianka
Sídlo: Vyšná Polianka 34

Vložka číslo: R-0079/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Horb" Lipová
Sídlo: Lipová 34

Vložka číslo: R-0080/BJ
Názov: Združenie vlastníkov lesov - pozemkové spoločenstvo Marhaň
Sídlo: Marhaň 166

Vložka číslo: R-0081/BJ
Názov: Lesné a urbariálne spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Kučín
Sídlo: Kučín 56

Vložka číslo: R-0082/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť Nemcovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nemcovce 64

Vložka číslo: R-0083/BJ
Názov: Spoločnosť urbaristov - pozemkové spoločenstvo obce Kožany
Sídlo: Kožany 5

Vložka číslo: R-0084/BJ
Názov: Urbariát - pozemkové spoločenstvo Šiba
Sídlo: Šiba 16

Vložka číslo: R-0085/BJ
Názov: Lesohospodárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo "Virvanová" Oľšavce
Sídlo: Oľšavce 39

Vložka číslo: R-0086/BJ
Názov: Združenie vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkové spoločenstvo Kurima
Sídlo: Kurima 37

Vložka číslo: R-0087/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Brezina" Vyšný Kručov
Sídlo: Vyšný Kručov 1

Vložka číslo: R-0088/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Paľa a spol. Stuľany
Sídlo: Stuľany 40

Vložka číslo: R-0089/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Banské" Livovská Huta
Sídlo: Obecný úrad Livovská Huta

Vložka číslo: R-0090/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Rešov
Sídlo: Pod Papierňou 36, Bardejov

Vložka číslo: R-0091/BJ
Názov: Urbariát obce Fričkovce - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Fričkovce 33

Vložka číslo: R-0092/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov a pozemkov "Hurinková" Poliakovce
Sídlo: Poliakovce 20

Vložka číslo: R-0093/BJ
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Krivé
Sídlo: Krivé 9

Vložka číslo: R-0094/BJ
Názov: Pozemkové spoločenstvo "Stavenec" Poliakovce
Sídlo: Poliakovce 108

Vložka číslo: R-0095/BJ
Názov: Spolok bývalých urbarialistov a komposesorát obce - pozemkové spoločenstvo Jedlinka
Sídlo: Jedlinka 45