Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy

informácie - register pozemkových spoločenstiev

Súbory na stiahnutie:

zverejnené dňa 12.02.2016: Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (DOC, 248 kB).doc 

zverejnené dňa 16.03.2023: Oznam o zmene údajov zapísaných v registri pozemkových spoločenstiev (DOC, 315 kB).doc

zverejnené dňa 12.02.2016: Návrh_na_zápis_zrušenia_spoločenstva (DOC, 63 kB).doc

********************

zverejnené dňa 14.2.2023: Urbár Kopernica-Kunešov, p.s. (PDF, 45 kB), IČO: 50890875

zverejnené dňa 1.06.2023: Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Ves (PDF, 708 kB), IČO: 00621668

zverejnené dňa 1.10.2021: Dolné Hámre, pozem. spol. (PDF, 1 MB), IČO: 42198607

zverejnené dňa 7.3.2024: Lesná a pasienková spoločnosť pozem. spol. Tekovská Breznica (PDF, 1 MB), IČO: 42312345

zverejnené dňa 14.10.2022: Lesný a pasienkový urbár Ladno pozemkové spoločenstvo Trnavá Hora (PDF, 1 MB), IČO: 45017328

zverejnené dňa 14.5.2019: Pozemkové spoločenstvo Horné Hámre (PDF, 208 kB), IČO: 42313945

zverejnené dňa 14.10.2022: Pozemkové spoločenstvo Teplá (PDF, 992 kB), IČO: 42394198

zverejnené dňa 7.3.2024: Pozemkové spoločenstvo - Urbársky a pasienkový spolok Kopanice (PDF, 2 MB), IČO: 31934242

zverejnené dňa 13.10.2022: Pozemkové spoločenstvo urbársky a zemiansky spolok Tekovská Breznica (PDF, 1 MB), IČO: 37957104

zverejnené dňa 20.7.2022: Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, Malá Lehota (PDF, 21 kB), IČO: 31930573 

zverejnené dňa 08.08.2019: Sitnianska urbárska a želiarska spoločnosť, pozem. spol. Banská Štiavnica (PDF, 1 MB), IČO: 42393949

zverejnené dňa 27.6.2019: Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj - pozemkové spoločenstvo (PDF, 1 MB), IČO: 42195659

zverejnené dňa 3.5.2022: Spoločenstvo vlastníkov lesa Malá Lehota p.s. (PDF, 42 kB), IČO: 42317355

zverejnené dňa 18.3.2020: URBÁR ANTOL, pozem. spol. (PDF, 1 MB), IČO: 42393493

zverejnené dňa 7.8.2023: Urbárska a pasienková spoločnosť pozem. spol. Štiavnické Bane (PDF, 3 MB), IČO: 30233801

zverejnené dňa 7.11.2022: Urbárska a pasienková spoločnosť - p.s. Dekýš (PDF, 2 MB), IČO: 31923674

zverejnené dňa 6.4.2022: Urbárska pozemková spoločnosť Orovnica, pozemkové spoločenstvo (PDF, 1 MB) IČO: 37959212

zverejnené dňa 22.9.2023: Urbárske a pasienkové, pozemkové spoločenstvo Vysoká (PDF, 3 MB), IČO: 35981571

zverejnené dňa 8.9.2022: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Žiar nad Hronom (PDF, 1 MB), p.s. IČO: 42304598

zverejnené dňa 25.3.2024: Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ilija, pozem. spol. (PDF, 2 MB), IČO: 45017743

zverejnené dňa 13.6.2023: Urbárske a pasienkové spoločenstvo - pozem. spol., Pitelová (PDF, 717 kB), IČO: 00632121

zverejnené dňa 25.10.2019: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Kozelník (PDF, 1 MB), IČO: 42311756 

zverejnené dňa 17.05.2024: Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Veľká Lehota (PDF, 69 kB), IČO: 00623741

zverejnené dňa 26.6.2023: ZDRUŽENIE URBÁR-PASIENKA, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO LOVČA (PDF, 859 kB), IČO: 37997831

zverejnené dňa 16.11.2023: ŽELIAR ANTOL pozem. spol. (PDF, 1 MB), IČO: 42311331

zverejnené dňa 25.3.2024: Želiarska a pasienková spoločnosť v Iliji, pozem. spol. (PDF, 2 MB), IČO: 42197716

zverejnené dňa 6.6.2023: KOMP-URB-PAS pozem. spol. BZENICA (PDF, 648 kB), IČO: 30227143

zverejnené dňa 21.1.2022: Lesné a pozemkové spoločenstvo urbárnikov, pozemkové spoločenstvo v Kosoríne (PDF, 985 kB), IČO: 37958577

zverejnené dňa 1.6.2022: LESNÉ SPOLOČENSTVO, pozemkové spoločenstvo, Prestavlky (PDF, 1 MB), IČO: 17066727

zverejnené dňa 26.10.2023: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO-DOLNÁ TRNÁVKA (PDF, 2 MB), IČO: 42196612

zverejnené dňa 25.4.2018: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemkové spoločenstvo Jalná (PDF, 2 MB), IČO: 42310385

zverejnené dňa 16.11.2023: POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO LESNÉHO URBARIÁTU KĽAČANY (PDF, 853 kB), IČO: 37997882

zverejnené dňa 10.2.2023: Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská (PDF, 963 kB), IČO: 37996592

zverejnené dňa 9.2.2023: Pozemkové spoločenstvo Rudno nad Hronom (PDF, 1 MB), IČO: 48484903

zverejnené dňa 28.11.2019: Pozemkové spoločenstvo Urbár Horná Trnávka (PDF, 2 MB), IČO: 37951904

zverejnené dňa 18.5.2023: Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov Počúvadlo (PDF, 670 kB), IČO: 45024227

zverejnené dňa 13.10.2022: Pozemkové spoločenstvo urbárskej pasienkovej spoločnosti Močiar (PDF, 1 MB), IČO: 45020795

zverejnené dňa 8.2.2022: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov podielov zo spoločných nehnuteľností v Revištskom Podzámčí (PDF, 25 kB), IČO: 37896156 

zverejnené dňa 25.8.2023: Spoločenstvo urbáru pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce (PDF, 807 kB), IČO: 17058350

zverejnené dňa 19.7.2019: Spoločenstvo urbáru, pozem. spol. Lehôtka pod Brehmi (PDF, 1 MB), IČO: 17058791 

zverejnené dňa 25.4.2018: Pozemkové spoločenstvo - Urbár 1 Trnavá Hora (PDF, 2 MB), IČO: 45019886

zverejnené dňa 25.4.2018: Pozemkové spoločenstvo - Urbár 2 Trnavá Hora (PDF, 2 MB), IČO: 45019894

zverejnené dňa 25.4.2018: Urbárske a pasienkové spoločenstvo v Repišti (PDF, 3 MB), IČO: 00630772

zverejnené dňa 21.11.2022: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Sklené Teplice (PDF, 963 kB), IČO: 17066191

zverejnené dňa 30.08.2019: Urbárske pozemkové spoločenstvo Baďan (PDF, 1 MB), IČO: 42317231

zverejnené dňa 28.11.2019: Urbárske pozemkové spoločenstvo Klastava (PDF, 1 MB), IČO: 30229979

zverejnené dňa 19.3.2024: Urbárske pozemkové spoločenstvo Lovčica (PDF, 1 MB), IČO: 45026726

zverejnené dňa 7.8.2023: Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila (PDF, 2 MB), IČO: 37958542

zverejnené dňa 22.8.2022: Urbárske pozemkové spoločenstvo lesov, pasienok a lúk Horná Ždaňa 1 (PDF, 1 MB), IČO: 42304555

zverejnené dňa 22.8.2022: Urbárske pozemkové spoločenstvo lesov, pasienok a lúk Horná Ždaňa 2 (PDF, 1 MB), IČO: 42304563

zverejnené dňa 26.10.2023: Urbárske pozemkové spoločenstvo Prenčov (PDF, 2 MB), IČO: 00629022

zverejnené dňa 25.2.2020: Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Prochot (PDF, 18 kB), IČO: 42318378

zverejnené dňa 7.3.2024: Urbárske pozemkové spoločenstvo Voznica (PDF, 1 MB), IČO: 30227640

zverejnené dňa 13.12.2022: Urbárske pozemkové spoločenstvo Žarnovica (PDF, 1 MB), IČO: 00631078  

zverejnené dňa 26.2.2024: URBÁR BUKOVINA, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BZENICA (PDF, 1 MB), IČO: 35646390

zverejnené dňa 25.4.2018: Urbár pozemkového spoločenstva Dolná Ždaňa (PDF, 2 MB), IČO: 17058368

zverejnené dňa 05.05.2023: Urbár Hronská Dúbrava p.s. (PDF, 662 kB), IČO: 42308194

zverejnené dňa 03.04.2023: URBÁR - ŽELIAR - PASIENKY Pozemkové spoločenstvo Hliník nad Hronom (PDF, 864 kB), IČO: 30231302

zverejnené dňa 30.1.2024: Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo PODHORIE - ŽAKÝL (PDF, 1 MB), IČO: 37816624

zverejnené dňa 30.10.2019: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Ladomer (PDF, 1 MB), IČO: 42012112

zverejnené dňa 28.11.2019: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Vieska (PDF, 1 MB), IČO: 42012104

zverejnené dňa 19.08.2019: Urbársky a pasienkový spolok, pozemkové spoločenstvo Ihráč (PDF, 1 MB), IČO: 35982969

zverejnené dňa 28.8.2020: Pozemkové spoločenstvo - VYHNE (PDF, 1 MB), IČO: 53258789