Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

REGISTRÁCIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY (POSTUP)

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov
  • 1. krok: Registrácia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do Registra neziskových organizácií

Zákon NR SR č. 213/1997 Z. z.  o neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecne prospešné služby  v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z. z. upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia"). Viac>>

  • 2. krok: Registrácia používateľa na portáli Finančnej správy SR

Zákon o dani z príjmov považuje za daňovníka nezriadeného alebo nezaloženého na podnikanie okrem obcí, VÚC, príspevkových a rozpočtových organizácií aj záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia ... Viac>>.

  • 3. krok: Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva ... Viac>> 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok (zovšeobecnený postup pre ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok od 1. januára 2015) je zverejnený na stránke Ministerstva finnacií SR.