Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Správne poplatky vyberané okresným úradom, odborom VVS v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Sadzobník správnych poplatkov