Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Spôsob podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať:

 

- v listinnej podobe, v tom prípade musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,

- v elektronickej podobe, v tom prípade musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 273/2015 Z. z.), to neplatí ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autorizáciu sťažovateľa.