Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Spôsob podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať:

 

- písomne

- telefaxom

- elektronickou poštou

- ústne do záznamu

 

Sťažnosť musí byť podaná v úradnom jazyku.

 

Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom.

 

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, Okresný úrad Malacky vyhotoví písomný záznam o ústnej sťažnosti.