Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Správne konania

Správne konania

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti:

-

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti: 

-

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:

- „Zariadenie na zber a výkup odpadov miestna výkupňa Šahy“

„ŽST Levice, OV + SZZ“

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:

-