Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Správne konania

Správne konania

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Investície do inovatívnych technológií na spracovanie surovín

- I/51 most cez rieku Hron Kalná nad Hronom, most č. 51-140

- Zmeny a doplnky č. 21 k Územnému plánu mesta Levice

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti:

- Rozhodnutie: "Zmena objektu koniarne na vinárstvo"

- Rozhodnutie: „Logistická hala, Levice“

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti: 

- Informácia pre verejnosť „Starý Tekov - kanalizácia“

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:


Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:

- Oznámenie o strategickom dokumente - „Program rozvoja obce Podlužany“

Región Želiezovce – zásobovanie pitnou vodou – Sústava č. 1, č. 5, č. 6

- Územný plán – zmeny a doplnky č. 3/2023 Obec Veľké Kozmálovce

Program rozvoja obce Santovka pre obdobie 2024 - 2032

Územný plán mesta Želiezovce – zmeny a doplnky č. 10

Územný plán obce Dolná Seč – zmeny a doplnky č. 2

- Územný plán obce Veľký Ďur – zmeny a doplnky č. 1

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy 2022 - 2031

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čata 2023 - 2032