Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Správne konania

Správne konania

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII NA STRÁNKE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

22/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

21/09/2020

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenská vodohospodársky podnik š. p. (PDF, 388 kB)

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenský vodohospodársky podnik š. p.