Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Správne konania

Informácie a oznamy  |  Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo konania: OU-TR-OSZP-2020/00633 (PDF, 32 kB)

Číslo konania: OU-TR-OSZP-2020/00629 (PDF, 32 kB)