Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Správne poplatky

Správne poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- elektronickým kolkom (e-kolok)

- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Úkon

Poplatok

Osvedčenie odpisu, fotokópie za každú stranu

2,00 €

Osvedčenie odpisu, fotokópie v českom jazyku za každú stranu

Neosvedčujeme kópie v cudzom jazyku, tie môže osvedčiť len notár, výnimku tvoria listiny v českom jazyku. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Ak sa jedná o kópie sprístupňovaných dokumentov, vydané podľa § 25 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa), zníži sa poplatok o 90 %.

3,00 €

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis (superlegalizácia)

5,00 €

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)

10,00 €

Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3,00 €

Zmena priezviska maloletých detí 

33,00 €

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100,00 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.

Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Z.z. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného odboja za oslobodenie.

2,00 €

Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu.....

5,00 €