Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Superlegalizácia

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

SUPERLEGALIZÁCIA (vyššie overenie listín)

je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách. Obvodný úrad Košice osvedčuje matričné doklady vydané matričnými úradmi v územnej pôsobnosti obvodného úradu.

POSTUP PRI VYŠŠOM OVERENÍ (SUPERLEGALIZÁCII) MATRIČNÝCH DOKLADOV

  • originálny matričný doklad vydá príslušná matrika obvodu Košice
  • podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí Obvodný úrad Košice
  • takto osvedčený doklad sa preloží súdny prekladateľ
  • podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí príslušný krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný
  • takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru MZV SR
  • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.