Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Prístup k bohatstvu slovenských archívov sa zrýchlil a zjednodušil

31. 03. 2017

Elektronicky archiv

Ako je známe, ministerstvo vnútra v rámci svojich širokých kompetencií pôsobí aj v oblasti preberania, ochrany a sprístupňovania archívneho dedičstva Slovenska. Tejto agende legislatívne vymedzenej zákonom o archívoch a registratúrach, sa venuje sústava štátnych archívov, ktoré spravujú množstvo archívnych dokumentov. Iba časť z tohto archívneho bohatstva má elektronickú podobu. Digitalizácia je preto prioritou významne podporovanou aj Európskou úniou, ktorá zaväzuje svojich členov prispôsobiť domácu legislatívu prístupu k elektronickej forme archívnych dokumentov.

Projekt Elektronický archív MV SR začal rezort vnútra budovať v roku 2013 v rámci OPIS a v integrácii elektronického systému sa pokračovalo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rokoch 2016-2017 pod názvom Elektronický archív MV SR – 2. fáza. Na záverečnej konferencii k ukončeniu projektu o tom 30. marca 2017 informovali projektový manažér Martin Přikryl z odboru aplikácií sekcie informatiky MV SR a zástupkyňa vecného gestora projektu Monika Péková z odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR.

Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra

Cieľom projektu Elektronický archív MV SR – 2. fáza bolo dobudovať moderné digitálne úložisko s portálom a optimalizovať už publikované eGovernment služby občanom, podnikateľom a pracovníkom verejnej správy.

V praxi to znamená sprístupnenie archívnych fondov v elektronickej podobe a uľahčenie ich prehľadávania najmä odbornej verejnosti a bádateľom, kratšie doby pri predkladaní neelektronických a elektronických archívnych dokumentov, optimalizáciu a zrýchlenie interných procesov v archívoch. V neposlednom rade centralizáciu systému štátnych archívov a zvýšenú bezpečnosť a trvácnosť uchovávaných elektronických archívnych dokumentov.

O technologických aspektoch úložiska elektronického archívu informoval projektový manažér Martin Přikryl, zdôraznil aj starostlivo zvolený spôsob zálohovania obsahu e-archívu formou páskových knižníc, ktorý ho ochráni nielen pri bežných prevádzkových poruchách, ale aj v prípade prírodných katastrof.

Elektronický archív sa teda bude naďalej rozvíjať ako moderné archívne úložisko so službami pre odborníkov i laikov a tiež ako webový portál pre archivárov. Všetkým záujemcom poskytuje prístup k voľne dostupným a už zdigitalizovaným archívnym dokumentom bez obmedzenia, ktoré sú usporiadané v rámci archívnych fondov a zbierok.

Na plnohodnotné využívanie služieb je však potrebná registrácia k personalizovanej funkcionalite archívu, teda vytvorenie tzv. osobného prostredia. Prostredníctvom osobného prostredia používateľ komunikuje s archívom a podáva žiadosti. Ako uviedla Monika Péková z odboru archívov a registratúr MV SR, od spustenia služieb e-archívu v júni 2016 si vytvorilo osobné prostredie 239 fyzických osôb a 4 právnické osoby. Registrácia k personalizovanej funkcionalite, ktorá trvá len pár minút, je bránou k využívaniu konkrétnych e-služieb archívu, ako aj k vyhľadávaniu v archívnych fondoch či komentovaniu archívnych dokumentov, získavaniu štatistík až po vkladanie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou a ich spravovanie.

Predpokladom na používanie väčšiny z nich je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom /BOK/.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz