Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Sympózium archivárov o dobovej spravodlivosti

12. 09. 2019

komarno-sympozium-logo

Komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre v spolupráci s Mestom Komárno a Nitrianskym samosprávnym krajom pripravilo ako každoročne na jeseň ďalšie zo svojich programovo i obsahovo bohatých sympózií, tentoraz na tému Spravodlivosť pre všetkých.... Ak ste fanúšikom dobového práva a súdnictva, vyhraďte si v poslednom týždni septembra čas na stredu a štvrtok /25. – 26. 9. 2019/ a príďte do Podunajského múzea v Komárne na Palatínovej ulici 13, ktoré je tradičným miestom archivárskych sympózií.

Podujatie začne tematicky prednáškou o hrdelných trestoch v stredovekej Bratislave. Pokračovať bude dobovými špecifikami výkonu súdnictva v Krupine, na Liptove a v Prievidzi,  a odznie aj príspevok o pranieroch v Uhorsku. Popoludnie bude venované fenoménu žien – ako obetiam aj páchateľkách v ranom stredoveku. Hovoriť sa bude o prostitúcii v Košiciach a o tom, ako sa toto najstaršie remeslo zmenilo po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Nebude chýbať príspevok o nevestincoch v Komárne, súčasťou ktorého bude historická správa o predpisoch týkajúcich sa miestnych „ľahkých žien“.

Vzor pozvánky

Druhý deň sympózia bude okrem iného venovaný zvykovému právu v tradičných vidieckych spoločenstvách. Historici z Maďarska i Slovenska budú hovoriť o vojenskej spravodlivosti v rakúsko-uhorskej monarchii, o práve a kriminalistike na Dolnej zemi či o agresoroch a ich obetiach.

Témou záverečnej časti sympózia bude povojnová situácia a procesy v Maďarsku. Hovoriť sa bude o majetkových trestných činoch v procesoch s niekdajšími predstaviteľmi Maďarskej republiky rád, o trestoch za vlastizradu alebo o trestnej politike štátu v 50-tych rokoch. Samostatná prednáška bude venovaná výčinom neslávne známeho prokurátora Guyulu Alapiho ml.

Podrobné informácie o programe nájdete v pripojených materiáloch.

 Všetkých srdečne pozývame!

 

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz