Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradná tabuľa


:


----- POZOR ZMENA ÚRADNEJ TABULE ---
08. 10. 2020

Od 5.10.2020 je úradna tabuľa OU Bratislava na novej adrese:  https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis      

Zmena navrhovanej cinnosti EIA: „AD5 - Výmena pece F1“
02. 10. 2020

Konanie č. OU-BA-OSZP3-2020/121897 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín v kat. úz. Bratislava - Dúbravka.
01. 10. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/088142 – stavby „Bytový dom Geologická"
01. 10. 2020

Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul.
29. 09. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: 6 kusov ihličnanov v extraviláne katastrálneho územia Rača, pozemok C-KN č. 2439/2, podaná Ing. Matúšom Zavarským
28. 09. 2020

orgán ochrany prírody a krajiny na základe povinnosti podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., týmto zverejňuje písomné oznámenie doručené dňa 7.9.2020 oznamovateľom; Viliam Vozár – ONO, s.r.o., sídlom Ovocinárska 10, 941 01 Nitra, IČO 47502606 o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu drevín z dôvodu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení v katastrálnom území Podunajské Biskupice z dôvodov podľa osobitných predpisov – § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28. 09. 2020

orgán ochrany prírody a krajiny na základe povinnosti podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z., týmto zverejňuje písomné oznámenie doručené dňa 11.9.2020 oznamovateľom SPP Distribúcia, a.s. IČO 35910739 o plánovanom nevyhnutnom uskutočnení výrubu 2 kusov listnatých drevín (parcely E-KN č. 1564/1 a 1563/5) a jednej lipy (parcela C-KN č. 1007/124) z dôvodu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení v katastrálnom území Rača z dôvodov podľa osobitných predpisov – § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28. 09. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy