Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Úradná tabuľa


:


Oznámenie o začatí konania OU-BA-OSZP3-2020/103756/MAA vo veci vydania súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny na státie plávajúceho zariadenia SK-4-14202 na r. km 1861,20, vyviazané na pozemku C-KN č. 904/106 v Jarovskom ramene Dunaja v k.ú. Bratislava – Jarovce.
06. 08. 2020

Žiadosť o udelenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovým vozidlom a pohyb mimo turistického chodníka v CHVÚ Dunajské luhy
05. 08. 2020

Predĺženie a zmena rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1/2018/014215-KUK zo dňa 23. 03. 2018, ktorým bolo predĺžené rozhodnutie č. OU-BA-OSZP1/2016/8199-ROP zo dňa 08. 01. 2016, ktorým bola povolená výnimka v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami v CHKO Záhorie, CHKO Dunajské luhy, CHA Devínske alúvium Moravy, ochrannom pásme CHA Devínske alúvium Moravy, ÚEV Devínske alúvium Moravy a ÚEV Ostrovné lúčky, za účelom rybárstva
05. 08. 2020

Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-16962/2020 zo dňa 4.8.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou
04. 08. 2020

Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-16528/2020 zo dňa 27.7.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou
04. 08. 2020

Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-19164/2020 zo dňa 27.7.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou
04. 08. 2020

Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-17457/2020 zo dňa 22.7.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou
04. 08. 2020

Rozhodnutie OÚ BA KO č. V-16066/2020 zo dňa 22.7.2020 – vyvesené verejnou vyhláškou
04. 08. 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy