Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Úradná tabuľa


:


Predloženie zámeru navrhovanej činnosti Novostavba administratívnej budovy The Mill
26. 08. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/79900 – stavby „Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania"
25. 08. 2020

Rekonštrukcia Esterházyho paláca
21. 08. 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o osobitnom užívaní vôd a upustenie od ústneho pojednávania na vodné stavby
18. 08. 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o osobitnom užívaní vôd a upustenie od ústneho pojednávania na vodné stavby: Dažďová kanalizácia zóny B - vetva BB -km 0,227 - 0,00, SO-26.3 Dažďová kanalizácia zóny B- vetva BC s podobjektom : SO 26.3.1 Dažďová kanalizácia zóny B - vetva BC-...

Logistický park DOAS
31. 07. 2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na jazdenie a státie s motorovým vozidlom do rybárskych revírov v územiach s 2. stupňom ochrany v CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie
29. 07. 2020

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny technologický park CEPIT Bratislava - Vajnory - informácia pre verejnosť
29. 07. 2020

Polyfunkčný dom na Janotovej ulici - Janotka
29. 07. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy