Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Úradná tabuľa


:


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. Č. OU-BA-OSZP2-2020/097535 – stavby „Polyfunkčný objekt dopravných služieb – novostavba objektu SO-01-C"
20. 07. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie športového podujatia Less Waste RUN 2020 v Devínskom alúviu Moravy
16. 07. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/026603 – stavby „Obytný súbor Škultétyho, SO 03 PH, zmena parkovacieho domu PH na bytový dom B10- 2. fáza"
10. 07. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/030550 – stavby „Polyfunkčná stavba TWIN CITY, objekty C0, C2, C34"
10. 07. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/027387 – stavby „Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy"
10. 07. 2020

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2020/027387 – stavby „Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Polyfunkčný objekt B7"
10. 07. 2020

Informácia v zmysle §10 ods. 1zak. č. 282/2015 Z.z – Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389
08. 07. 2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodnú stavbu „SO T 200.1 Verejný vodovod ETAPA 0“ v rámci stavby „Bývanie Trnávka“ – Ivanská cesta, Bratislava
08. 07. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy