Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Úradná tabuľa


:


oznámenie o začatí kolaudačného konania pre vodné stavby SO 302f/SO201 – Vodovodná prípojka (pre SO 201), SO 302e/SO214 Vodovodná prípojka (pre SO 214), SO 305f/SO201 Areálová kanalizácia dažďová zo striech vrátane vsakov (pre SO 201), SO 306a/SO201 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 201), SO 306a/SO210 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 210), SO 306a/SO211 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 211), SO 306a/SO212 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 212), SO 306a/SO213 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 213), SO 306a/SO214 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 214), SO 306a/SO214 Skp1 Kanalizačná prípojka splašková (pre SO 214), SO304B/SO201 Kanalizácia verejná zaolejovaná pri SO 201 v rámci stavby „BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ulica Bratislava – II. etapa“
01. 06. 2020

Oznámenie č. OÚ-BA-OSZP3-2020/008987-1/MEN zo dňa 20. 05. 2020 o začatí konania o tom, či vlastníctvu k vozidlu zn. Ford Focus nadobúda štát
01. 06. 2020

oznámenie o začatí kolaudačného konania na vodné stavby SO 301B-Verejný vodovod (pri SO 201) a SO 303B - Kanalizácia verejná jednotná (pri SO 201 až 205) v rámci stavby „BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ulica Bratislava – II. etapa“
01. 06. 2020

Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves - Pod srdcom
01. 06. 2020

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou
01. 06. 2020

Oznámenie o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu zn. Kia Sephia nadobúda štát
01. 06. 2020

Rozhodnutie o tom, že vozidlo zn. Audi A4" sa stáva starým vozidlom
01. 06. 2020

Rozhodnutie o dodatočnom stavebnom povolení spojenom s kolaudačným rozhodnutím vodných stavieb „SO 04 Rozvody vody a SO 05 Kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby „Logistické centrum LOZ III pre montážnu halu H3a“ - Volkswagen
01. 06. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy