Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Správne konania a posudzovanie vpyvov na ŽP - EIA/SEA

Správne konania a posudzovanie vpyvov na ŽP - EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA/SEA

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor  starostlivosti o životné prostredie - štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zverejnenie doručených strategických dokumentov a navrhovaných činností predložených na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle:

Informácia o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach.

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Informácia o začatých správnych konaniach.