Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Katastrálne konanie:

Zverejnené dňa

Dokument

Zvesené dňa

 31.03.2020

 V 2265/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN (PDF, 366 kB)
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 159 kB)

 
 25.03.2020

  V 37/2020  -  Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN (PDF, 256 kB)
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
 23.03.2020

  V 305/2020 -  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 29 kB)
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
 23.03.2020

  V 2788/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 29 kB)
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
 24.02.2020

  V 1567/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 30.03.2020
 20.02.2020

  V 2294/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 159 kB)

 30.03.2020
 10.02.2020

  V 2782/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 07.02.2020

  V 2510/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 07.02.2020

  V 2666/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 07.02.2020

  V 2213/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 05.02.2020

  X 70/2019    - Rozhodnutie o oprave chyby v katastránom operáte
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 05.02.2020

  V 2457/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.03.2020
 23.01.2020

  V 2485/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 10.02.2020
 15.01.2020

  V 2457/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                      Doručenie upovedomenia verejnou vyhláškou

 06.02.2020
 09.01.2020

  X 70/2019 -    Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby
                      Prílohy k upovedomeniu
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 28.01.2020
 08.01.2020

  V 2414/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 28.01.2020
 18.12.2019

  V 2213/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.02.2020
 18.12.2019

  V 2265/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 08.01.2020
 27.11.2019

  X 67/2019 -    Upovedomenie o začatí konannia o oprave chyby
                      Doručenie upovedomenia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 20.11.2019

  V 1871/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 07.11.2019

  V 2216/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 07.11.2019

  V 2230/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 07.11.2019

  V 2065/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 07.11.2019

  V 2231/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 07.11.2019

  V 2051/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.01.2020
 17.10.2019

  V 2004/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 09.10.2019

  V 1770/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 23.09.2019

  V 1878/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 09.10.2019
 17.09.2019

  V 1750/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 09.10.2019
 17.09.2019

  V 1770/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 09.10.2019
 03.09.2019

  V 2829/2018 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 19.09.2019
 03.09.2019

  V 1664/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejenou vyhláškou

 19.09.2019
 12.08.2019

  V 1409/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 12.08.2019

  V 2804/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 12.08.2019

  V 441/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 05.08.2019

  V 1400/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 05.08.2019

  V 1396/2019   Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 01.08.2019

  V 1383/2019  -Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
 01.08.2019

  V 1165/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 06.11.2019
16.07.2019

  V 1165/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.09.2019
03.07.2019

  V 1042/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.09.2019
03.07.2019

  V 1007/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.09.2019
03.07.2019

  V 1011/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.09.2019
05.06.2019

  V 1117/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.09.2019
05.06.2019

  V 441/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 30.06.2019
05.06.2019

  V 644/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 30.06.2019
22.05.2019

  V 421/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 05.06.2019
22.05.2019

  V 390/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejenou vyhláškou

 05.06.2019
17.05.2019

  V 2804/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.06.2019
06.05.2019

  V 122/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.05.2019
08.02.2019

  V 2815/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.02.2019
08.02.2019

  V 2814/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.02.2019
21.12.2018

  V 2377/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 07.01.2019

21.12.2018

  V 2281/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 07.01.2019

18.12.2018

  X 88/2018  -  Rozhodnutie X 88/2018
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 02.01.2019

19.11.2018

  X 88/2018  - Upovedomenie -
                     Doručenie verejnou vyhláškou

 04.12.2018

19.11.2018

  X 88/2018 -  Upovedomenie o začatí konania o oprave
                    chyby v katastrálnom operáte k.ú. Púchov

 04.12.2018

27.07.2018

  V 1310/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

27.07.2018

  V 1309/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

27.07.2018

  V 1304/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1320/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1315/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1314/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1312/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1306/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1300/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018