Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Katastrálne konanie:

Zverejnené dňa

Dokument

Zvesené dňa

 12.08.2019

V 1409/2019 - Rozhodnutie-vklad vlastníckeho práva do KN (PDF, 212 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
 12.08.2019

V 2804/2018 - Rozhodnutie-vklad vlastníckeho práva do KN (PDF, 214 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 145 kB)

 
 12.08.2019

V 441/2019 - Rozhodnutie-vklad záložného práva do KN
(PDF, 207 kB)                   Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 147 kB)

 
 05.08.2019

V 1400/2019 - Rozhodnutie-vklad vlastníckeho práva do KN (PDF, 212 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
 05.08.2019

V 1396/2019   Rozhodnutie-vklad záložného práva do KN (PDF, 322 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 148 kB)

 
 01.08.2019

V 1383/2019  -Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 158 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 148 kB)

 
 01.08.2019

V 1165/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 282 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 146 kB)

 
16.07.2019

V 1165/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN (PDF, 282 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 160 kB)

 
03.07.2019

V 1042/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 153 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 160 kB)

 
03.07.2019

V 1007/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 31 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 159 kB)

 
03.07.2019

V 1011/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 29 kB)
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (PDF, 159 kB)

 
05.06.2019

V 1117/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN (PDF, 203 kB)
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláško (PDF, 161 kB)u

 
05.06.2019

V 441/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 30.06.2019
05.06.2019

V 644/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 30.06.2019
22.05.2019

V 421/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                 - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 05.06.2019
22.05.2019

V 390/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                 - Doručenie rozhodnutia verejenou vyhláškou

 05.06.2019
17.05.2019

V 2804/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 03.06.2019
06.05.2019

V 122/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                  - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.05.2019
08.02.2019

V 2815/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.02.2019
08.02.2019

V 2814/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 22.02.2019
21.12.2018

V 2377/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 07.01.2019

21.12.2018

V 2281/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 07.01.2019

18.12.2018

X 88/2018  -  Rozhodnutie X 88/2018
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

 02.01.2019

19.11.2018

  X 88/2018  - Upovedomenie -
                     Doručenie verejnou vyhláškou

 04.12.2018

19.11.2018

  X 88/2018 -  Upovedomenie o začatí konania o oprave
                    chyby v katastrálnom operáte k.ú. Púchov

 04.12.2018

27.07.2018

  V 1310/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

27.07.2018

  V 1309/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

27.07.2018

  V 1304/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1320/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1315/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1314/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1312/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1306/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018

12.07.2018

  V 1300/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

 19.11.2018