Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Návrh na odstránenie priečkového systému - deliacej mriežky a zrušenie zápisu v OEV časť II (162,3 kB) pdf
Návrh na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra (162,7 kB) pdf
Návrh o vydanie duplikátov dokladov OEV časť II a TOV (164,2 kB) pdf
NÁVRH na demontáž plynového zariadenia (LPG, CNG a pod.) z vozidla a zrušenie zápisu v OEV časť II (240,0 kB) pdf
Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (157,8 kB) pdf
Návrh podľa § 1 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z. pre jednotlivo dovezené vozidlo DIPLOMATOV alebo ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY (162,0 kB) pdf
Navrh_na_opravu nespravnych_technickych_udajov v OEV cast II. alebo v TOV (163,5 kB) pdf
Plnomocenstvo (188,6 kB) pdf
Vyhlásenie k jednotlivo dovezenému vozidlu (153,0 kB) pdf
Návrh na výmenu TOV za OEV časť II podľa § 46 vyhlášky 131 2018 (163,3 kB) pdf
Návrh na zápis montáž spájacieho zariadenia do OEV časť II a TOV podľa § 42 vyhlášky 131 2018 (162,7 kB) pdf
Návrh na zápis zvláštnej vybavy do OEV cať II a TOV podľa § 42 vyhlášky 131 2018 (162,6 kB) pdf
Navrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EU § 21_ 22 vyhl 131 2018 (407,3 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 26 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (275,9 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel oranžovej farby a zápis do OEV časť II (241,2 kB) pdf
Návrh na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík do OEV časť II. alebo TOV (163,2 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž dvojitého ovládania vozidiel AUTOŠKOLY a vykonanie zmeny v OEV časť II. (165,0 kB) pdf
Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (161,3 kB) pdf
Príloha k návrhu Jednotlivo dovezeného vozidla technické údaje potrebné na vystavenie dokladov vozidla (337,9 kB) pdf
Návrh na montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému plynového zariadenia RETROFITNÝ systém (162,4 kB) pdf
Návrh na úpravu vozidla na prepravu nebezpečných vecí (dohora ADR) a zápis do OEV časť II. (162,7 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (162,5 kB) pdf
Návrh na konverziu motocyklov subkategórie L3e (241,2 kB) pdf
Návrh na zmenu najväčšej rýchlosti vozidla (161,8 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo úpravu valníkového vozidla na plošinové demontážou valníkovej konštrukcie (161,6 kB) pdf
Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla podľa § 37 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (160,8 kB) pdf
Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla podľa § 38 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (163,3 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla podľa § 13 ods. 1 a 2 vyhláčky č. 131/2018 Z.z. (160,3 kB) pdf
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 19 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (157,5 kB) pdf
Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel modrej farby a zvukových výstražných zariadení (241,6 kB) pdf
Návrh na pridelenie a vydanie ZEČ s písm. "C" pri jednotlivo dovezenom vozidle (166,2 kB) pdf
Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa § 29 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (vozidlá z osobitnej evidencie MV SR, MO SR, OS SR, PZ SR, SIS, ZVaJS SR a pod.) (244,5 kB) pdf