Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Žiadosti

Žiadosti  |  Správne konania

Žiadosti na stiahnutie - Pozemné komunikácie

Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu na susednú nehnuteľnosť ............Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu na susednú nehnuteľnosť       (DOC, 38 kB)

Písomný záväzok k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty ................................... Písomný záväzok k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (DOCX, 17 kB)

Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy

s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu..................  Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty (DOCX, 27 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy.........................        Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty II. a III. triedy 

na susednú nehnuteľnosť  (pripojenie rodinného domu na cestu II. a III. triedy)......Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania 

cesty II. a III. triedy.............................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest cesty II. a III. triedy

– usporadúvanie akcií ..........................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest cesty II. a III. triedy (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia*

na cestu II. a III. triedy.........................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia* (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné *

zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy..................................Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné * zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnostiv ochrannom pásme

cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom........................................................Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o určenie použitia trvalého / prenosného * dopravného značenia

a dopravných zariadení * na ceste II. a III. triedy ..................................................Žiadosť o určenie použitia trvalého / prenosného * dopravného značenia a dopravných zariadení * na ceste II. a III. triedy (DOCX, 26 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia / záväzného stanoviska * k projektovej dokumentácií

k stavebnému / územnému * konaniu....................................................................Žiadosť o vydanie vyjadrenia / záväzného stanoviska * k projektovej dokumentácií k stavebnému / územnému * konaniu (DOCX, 23 kB)

Žiadost o povolenie nadrozmernej a/alebo namernej cestnej prepravy.....................Žiadost o povolenie nadrozmernej a/alebo namernej cestnej prepravy (DOCX, 74 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu reklamného / informačného /

propagačného zariadenia* pri ceste II. a III. triedy................................................ Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu reklamného / informačného / propagačného zariadenia* pri ceste II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)

Žiadosti na stiahnutie - Cestná doprava

Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia (DOCX, 36 kB)   Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia (PDF, 190 kB)

Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ/schválenia*) jednotlivo dovezeného vozidla

z  členského štátu alebo zmluvného štátu podľa § 21/22*) vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

Návrh na montáž alebo demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy (DOCX, 23 kB)   Návrh na montáž alebo demontáž* dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy (PDF, 84 kB)

Návrh na na montáž alebo demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových

vozidiel „AUTOŠKOLY“ a zápis alebo zrušenie* záznamu v OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

Návrh na výmenu TOV za OEV (DOC, 66 kB)  Návrh na výmenu TOV za OEV (PDF, 81 kB)

Návrh na výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II.podľa § 46 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

Návrh na odstránenie priečkového systému (DOCX, 30 kB)  Návrh na odstránenie priečkového systému (PDF, 81 kB)

Návrh na odstránenie priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu 

batožiny do priestoru pre vodiča a spolujazdcov (deliaca mriežka) z OEV časť II. alebo TOV

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou  (DOC, 89 kB)  Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (PDF, 155 kB)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou pre podomácky vyrobené vozidlo,

ktoré nebolo komerčne vyrábané alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené do 30.6.2009

Návrh na zápis zvláštnej výbavy (DOCX, 27 kB)  Návrh na zápis zvláštnej výbavy (PDF, 82 kB)

Návrh na zápis zvláštnej výbavy vozidla, montáž čelného ochranného rámu, montáž navijaku na vozidlo

úprava na ovládanie vozidla telesne postihnutou osobou do OEV

NNávrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV (DOCX, 21 kB)  Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV (PDF, 79 kB)

Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV časť II. alebo TOV

Návrh na zápis spájacieho zariadenia (montáž) do OEV (DOCX, 22 kB)  Návrh na zápis spájacieho zariadenia (montáž) do OEV (PDF, 80 kB)

Návrh na zápis spájacieho zariadenia (montáž) do OEV

Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (DOCX, 31 kB)  Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 149 kB)

Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (DOCX, 19 kB)  Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (PDF, 75 kB)

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke v zmysle § 30 zákona

(po odcudzení, vyradení alebo pri nevymenení ŠPZ za T s EČ)

Návrh na na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV (DOCX, 21 kB)  Návrh na na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV (PDF, 81 kB)

Návrh na na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV

Návrh na na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra (prípojné vozidlo za traktor) (DOCX, 24 kB)  Návrh na na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra (prípojné vozidlo za traktor) (PDF, 237 kB)

Návrh na na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra (prípojné vozidlo za traktor)