Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2018, Utorok
 

Je možné podať žiadosť o udelenie licencie poštou?

13. 05. 2008

Nie. Žiadosť o udelenie licencie sa v zmysle § 26 ods. 1 a § 76 zákona o súkromnej bezpečnosti podáva osobne príslušnému krajskému riaditeľstvu Policajného zboru. Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby pri podaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Srávu o činnosti bezpečnostnej služby za rok 2017 je potrebné doručiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 31.01.2018.

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Fotogalérie