Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Ohlasy odborníkov na cvičenie simulovanej havárie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sú pozitívne /HAVRAN 2012 /

19. 10. 2012

Na Slovensku v dňoch 17. a 18. októbra 2012 prebehlo celonárodné cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia pod názvom Havran 2012. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť SR na prípadnú jadrovú haváriu spojenú s únikom rádioaktívnych látok do ovzdušia.

Konalo sa pod gesciou Ministerstva vnútra SR a zúčastnili sa ňom funkcionári a zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy, samosprávy, záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, polície a zamestnanci Slovenských elektrární, a.s., závodu Atómové elektrárne (AE) Bohunice.

S priebehom cvičenia vyjadril spokojnosť štátny tajomník MV SR Jozef Buček. „Je to prvé veľké cvičenie v samostatnej ére Slovenskej republiky, ktoré robíme v takomto rozsahu,“ povedal 18. októbra novinárom.
Do cvičenia bolo zapojených asi 800 osôb, vrátane pracovníkov obvodných úradov a záchranných zložiek.  V prípade reálneho ohrozenia by bolo potrebné evakuovať v 21-kilometrovom pásme od jadrového zariadenia 108 obcí a asi 270-tisíc obyvateľov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 

 Na cvičení sa zúčastnili aj zahraniční pozorovatelia z Česka, Poľska, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska. „Cvičenie bolo veľmi dobre pripravené,“ ohodnotil pred novinármi cvičenie poľský pozorovateľ Konrad Leszczuk. Spokojnosť vyjadril podľa Jozefa Bučeka aj pozorovateľ z Rakúska

Cvičenie sa začalo 17. októbra v skorých ranných hodinách simulovanou nehodou v AE Bohunice.

  • Pre zhoršujúcu sa situáciu boli pripravené simulované uznesenia vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie na celom území Slovenska a núdzového stavu na území Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
  • Pripravil sa tiež text správ o vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorý boli odoslaný do Rozhlasu a televízie Slovenska, reálne však odvysielaný nebol.
  • Varovanie obyvateľstva prebehlo tichou skúškou sirén. Reálne bolo počuť sirény počas cvičenia raz, keď sa v areáli AE Bohunice konala hlasná skúška systému varovania.
       

Prvý deň cvičenia bol zameraný hlavne na preverenie informačných tokov, systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva, reálnosti havarijných plánov dotknutých subjektov, reakcie krízových štábov a reálnosti zabezpečenia vecných zdrojov a vecného plnenia vyžadovaných krízovými štábmi. Kvôli cvičeniu bolo 17. októbra prerušené riadne rokovanie vlády SR a na Úrade vlády zasadal Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý viedol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Konalo sa tiež zasadnutie Krízového štábu Ministerstva vnútra SR, ako aj druhé zasadnutie ÚKŠ.
   

Druhý deň - 18. októbra - sa konali v Trnavskom a Nitrianskom kraji na viacerých miestach ukážky evakuácie. Precvičoval sa presun evakuovaných mimo ohrozené územie a prebiehala činnosť kontrolných stanovíšť, hniezda zranených, hygienickej očisty osôb a dekontaminácie dopravnej techniky.  Veľká časť ukážok sa sústredila do Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre, kde predviedli médiám, zahraničným pozorovateľom a čelným predstaviteľom MV SR, polície, Hasičského a záchranného zboru, Úradu jadrového dozoru a Úradu verejného zdravotníctva svoju činnosť Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z Nitry a prápor Radiačnej chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy. 

Okrem obyvateľov zúčastňujúcich sa na praktických ukážkach sa ďalší občania do cvičenia nezapojili. 

Cvičenie sa konalo na základe uznesenia vlády SR k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnostiSprávu o príprave cvičenia  schválila vláda 5. septembra 2012.Správu o vyhodnotení cvičenia predloží na rokovanie vlády SR do konca tohto roka minister vnútra.


Informácia pre médiá  (PDF, 1 MB)/pdf, 1,01 mB/
Informácia pre médiá - text (RTF, 298 kB)/rtf, 260 kB/
Praktické informácie  (PDF, 612 kB)/pdf, 597 kB/

 

Brífing štátneho tajomníka MV SR Jozefa Bučeka v areáli Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre
Dozimetrická kontrola evakuovaných osôb
Dozimetrická kontrola evakuovaných osôb
Kontrolné chemické laboratórium vyhodnocuje vzorky
Médiá snímajú vozidlá pri dekontaminácii v areáli Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre
Prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý na brífingu s médiami v areáli Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre
Riaditeľ KR PZ v Trnave Bystrík Stanko na brífingu s médiami, vedľa neho štátny tajomník MV SR Jozef Buček
Rokovanie Ústredného krízového štábu pod vedením štátneho tajomníka MV SR Jozefa Bučeka
Stany pripravené na hygienickú očistu a ošetrenie zranených evakuovaných
Štátny tajomník MVSR Jozef Buček na brífingu po skončení rokovania krízového štábu
Ukážka dekontaminácie vozidla
Ukážka dekontaminácie vozidla
Ukážka dekontaminácie vozidla
Ukážka dekontaminácie vozidla
Úložisko kontaminovaného odpadu