Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Informácie pre občanov

Verejné vyhlášky a informácie  |  Žiadosti  |  Informácie pre občanov

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje prevádzkovateľov  vozidiel na :

Overenie pripravenosti spisu

Pripravenosť spisu Vášho spisu  si overíte po zadaní VIN čísla vozidla. 

Rozhodnutie je možné prevziať na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (referát cestnej dopravy) na druhý deň po zverejnení.“