Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vzory žiadosti

Vzory žiadosti  |  Informácie

Cestná doprava

Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu (PDF, 330 kB)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (PDF, 356 kB)

Príloha k návrhu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou  (PDF, 338 kB)

Návrh na odstránenie priečkového systému (PDF, 193 kB)

Návrh na pridelenie a vydanie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno „C“ (PDF, 195 kB)

Návrh na opravu nesprávnych technických údajov uvedených v osvedčení o evidencii  (PDF, 235 kB)

Návrh na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík do OEV (PDF, 220 kB)

Návrh na zápis zvláštnej výbavy vozidla (PDF, 220 kB)

Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV (PDF, 184 kB)

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (PDF, 182 kB)

Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV (PDF, 192 kB)

Návrh na demontáž plynového zariadenia (PDF, 270 kB)

Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV (PDF, 192 kB)

Návrh na montáž alebo demontáž* dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel „AUTOŠKOLY“ (PDF, 222 kB)

Plnomocenstvo (PDF, 212 kB)

Výhlasenie (PDF, 153 kB)

Pozemné komunikácie 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 129 kB)

Ohlásenie stavebných úprav (PDF, 132 kB)

Žiadosť o povolenie prepravy nadmieru ťažkého alebo rozmerného predmetu alebo vozidla (PDF, 146 kB)

Žiadosť o povolenie uloženia vedenia (prípojok)  (PDF, 135 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty  (PDF, 136 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme  (PDF, 132 kB)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z cesty na susednú nehnuteľnosť  (PDF, 134 kB)

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty - usporiadanie akcií/umiestňovanie predmetov  (PDF, 134 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie  (PDF, 154 kB)

Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení  (PDF, 132 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PDF, 129 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestnenia reklamných, informačných zariadení pri ceste (PDF, 137 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  (PDF, 146 kB)