Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

JPÚ Strečno

Pozemkové úpravy  |  Nájmy a podnájmy

Rozhodnutie OU-ZA-PLO1-2021/000970/Št/PPÚ-SV - Strečno, zverejnené dňa 23.8.2021 (PDF, 866 kB)

Nariadenie vykonania rozdeľovacieho plánu a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno, zverejnené dňa 1.6.2020

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno, zverejnené dňa 28.1.2020 (PDF, 170 kB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno zverejnené dňa 30.04.2019 (PDF, 1 MB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno, zverejnené dňa 08.10.2018 (PDF, 167 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Strečno a grafická príloha rozhodnutia zverejnené dňa 13.03.2018 (PDF, 370 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno zverejnené dňa 04.10.2017 (PDF, 142 kB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Strečno s mapovou prílohou zverejnené dňa 24.02.2017 (PDF, 428 kB)

Nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav Strečno – verejná vyhláška zverejnené dňa 26.09.2016 (PDF, 147 kB)

Nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav Strečno –  grafická časť zverejnené dňa 26.09.2016  (PDF, 305 kB)