Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, zverejnené 27.05.2020 (178,6 kB) pdf
Zakladacia listina neziskovej organizácie - VZOR, zverejnené 03.12.2018 (247,2 kB) pdf
Zakladacia listina neziskovej organizácie - VZOR - rtf, zverejnené 03.12.2018 (60,7 kB) rtf
Štatút neziskovej organizácie - VZOR, zverejnené 09.09.2020 (307,1 kB) pdf
Štatút neziskovej organizácie - VZOR - rtf, zverejnené 09.09.2020 (162,7 kB) rtf
Čestné vyhlásenie zakladateľa, zverejnené 03.12.2018 (126,8 kB) pdf
Čestné vyhlásenie zakladateľa - rtf, zverejnené 03.12.2018 (44,5 kB) rtf
Písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod - VZOR, zverejnené 11.07.2019 (238,8 kB) pdf
Písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod - VZOR - rtf, zverejnené 11.07.2019 (71,5 kB) rtf
Vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti s umiestnením sídla, zverejnené 07.10.2020 (247,2 kB) pdf
Vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti s umiestnením sídla - rtf, zverejnené 07.10.2020 (40,4 kB) rtf
Návrh na zmenu v registri neziskových organizácií - VZOR, zverejnené 03.12.2018 (120,9 kB) pdf
Návrh na zmenu v registri neziskových organizácií - VZOR - rtf, zverejnené 03.12.2018 (38,7 kB) rtf
Dodatok k štatútu neziskovej organizácie - VZOR, zverejnené 26.02.2019 (128,2 kB) pdf
Dodatok k štatútu neziskovej organizácie - VZOR - rtf, zverejnené 26.02.2019 (39,5 kB) rtf
Uznesenie správnej rady zo zasadnutia k dodatku štatútu - VZOR, zverejnené 03.12.2018 (117,6 kB) pdf
Uznesenie správnej rady zo zasadnutia k dodatku štatútu - VZOR - rtf, zverejnené 03.12.2018 (36,1 kB) rtf
Žiadosť o výpis z registra neziskových organizácií - VZOR, zverejnené 03.12.2018 (125,7 kB) pdf
Žiadosť o výpis z registra neziskových organizácií - VZOR - rft, zverejnené 03.12.2018 (39,7 kB) rtf